#2843_1: Valhall-Biografen_1

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar :

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från ooh med måndagen den 5 december 1910.

1. Amerikanska millionärer lagar
flodhästar pä Nilen.

 

 

En mywket spdzmdnde Mid öfver denna, dagens mm
dernafste jakt. Hundratals amerikanen-e Mmmm, hrowje år
tell Afrika fm- dtt jaga dessa rdldigd djur. Dennal jakt dr
ocksa en af de mest spännande man krm tdnkd sig.

-w - -h När djuren blifvit upptäckta kasta negrerna sig i.
vattnet och drifver dem mot jag-arne, Så kommer en massa väldiga
linfviid att synas öfvervattnet. Skott blifva aflossade och ett af de
väldiga (Uni-en är Såradt. De infödda kasta sig (lä i Vattnet Och
lyckas efter stort besvär att få kroppen i land.

Amerikansk konstiilm! Amerikansk konstiilm!
 "En förlorad een".

 

 

 

 

Store-logen mimisk bild utgången frdn det rdrldsbe-
komm, mdrlret Amertlrfm Bfiogmph Company.

ÅBeski--ifningg se andra sidan4

 

3. Uppträdande af en välkänd för-

lnäga inom samhället

med bitar af Fröding, Lambert, Englund m. il.
samt visor till luta.

 

 

Konstiilms! Konstiilms!

4. Jungfrun från Babylon.

Stor-slaget historiskt skådespel. ledasdade ordlct från
kung Nintos dager. .Hundratals personer deltaga.

Beskrifning se andra sidan!

5. Fabian hämtar barnmorskan.

En liårfrisörska har förargat några gatpojkar, hvarför de spelar
henne ett stort sprait genom att omändra skylten "Hårfrisörskau till
uace-.mhörskacf7 hvilket icke blir utan följder.

En rerkligl; rolig bild.

Event. förändringar få programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 8 dee. 1910.

Kfafnar 1:10. iTiclnåBzii-ometern; AVI-lägsfllryekeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages