#2842_1: Kalmar-Biografen_1

Kalmar-Biografen

= Goodtemplarsalen =
(Innehafvare THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 22 september 1910.

ll. Piedmont.

Intressant och hdrllg naturblld.
Foloello. Byn, hvarest kvinnorna bara mansbyxor. Sjön Ba-
ranca med sitt berömda Vattenfall. Arbetande kvinnor. Stenbarriern.

Amerikansk expressnyhet!

2. Kända toner eller Home Sweet
Home.

Amerikansk konstfllm, utgången från oarldsflrm an
Vitagraph.

En familjehistorta af finaste slag, som med fina drag af
ollsklflghet, fadersömhet och barnakdrlek bildar ett helt af den mest
förtjusande art och som t sitt rörande vemod måste mäktigt tilltala
och röra hvarje känsligt sinne.

Detta drama har gjort stor suoees t Stockholm.

Se andra sidan!

 

3. Illustrerad säng.
"Ett framtidsbröllop".

När skön MollyPRyan tillstod:
(Jag segla iluftskepp har mod,u
Hennes fästman så rar

En plan för sig har,

Hur han

Ofvan

Jord vigd bli kan.

Glad han sadlz

I "Jag ett luftskepp mig nu skaffa

ma,
Ett litet, just lagom för två..u
Dä ler hon sä nöjd

Och säger med fröjd:

"Du kapten är

Och besättning finns härf4 -

Refräng

 

 

I luftskepp hvar dag nu lxon fav

Medan Barnley, hennes fästman,
är kvar.

Helt ensam han då

Låter budskapen gå

Med L(trådlös. till vännen, som
far i det blå.

Och då svarar hon: aSäg kan
du se

Tre bokstäfver, K. S. B,

Kom snart Barnley är

Dess mening, och kär

Skyndar han svara:

LWänta mig härf

Tag mig upp, upp, upp i det himmelska blå,

O, älskling då,
Segla månen kring
I en väldig ring,

Blott prästen och vi två.
Sväfva lätt, lätt, lätt

Genom rymden i glädtig lek och smek.
Vi gå upp, upp, upp som två,
Men komma ned som ett.

 

4. Furstendömet Monaco.

Hanförande vackra natursoenerter.

Lehman!

Lehman l

Lehman!

5. Lehmans duell med kanoner.

Publiken varnas för allt för svåra skrattexplosloner.

Se andra sidan!

Event. förändringar ft programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 26 sept. 1910.

 

Kalmar 1910.

Tidn. Barometerns A.-B;s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages