#2840: Kalmar-Biografen

Kalm elr-Biografen

På grund af att det annonserade programmet
har blifvit jelsandt ooh ej kommer fram
förrän t morgon, har programmet
måst andras i afton.

1. .En resa på Wassebananii Norge.

Harltga natarscenerter.

2. Flyguppvisningarne i Stockholm.

Baron Oecterströms första ftygntng söndagen den 18
september otsas t eharmanta bilder.

Inneh ill: 1. Baron och Hasse Z. 2. Aeroplanet för-es ur
hang-aren. 3. Raguenean. 4. Start. 5. I luften. 6. Bil-B01 landar.
7. Bil-B01 på nära håll.

Saecos l Saecàs .V
Amerikansk express!

3. Samhällets olycksbarn.

Grtpande vall speladt drama.

 

4. Illustrerad sång.
"Goddag Fröken Josefina."

5. Au Zaska-bergdalen.

Storslagen bild med de vackraste natarscenerter.

6. Rör på benen.

Högst intressant och skrattretanole. Ost Inspelad
ft Köpenhamn.

 

I morgon det annonserade programmet.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain