#2839: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Goodtemplarsalen I
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

 

Föreställningar :

Dagligen oafbrutet från kl. (Mä-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar järnväl kl. 4 e.m.

P r o g r a m
i afton onsdagen den 28 september 1910.

1. Natur- och folklifsbilder från
Arabien.

2. Chrysantemums kärlek.

Storsldget japanskt kdrleksdrclmd.

Det är den världsberömda fransmannen Pierrit Loti, som är
författare till detta drama från Chrysantemummernas land borta idet
fjärran östern. Loti har själf som sjöofiicer uppehållit sig i Japan
och ryktet säger, att det skall vara han själf, som Iar hjälte i histo-
rien och det är ett bittert minne. som han förtrodt papperet

Den lilla geishan lefver sitt stilla, glädjelösa lif hos den man,
hvilken redan då hon var barn, köpte henne till hustru från hennes
föräldrar. Dag efter dag rinner han i samma enformighet. Hon har
intet annat intresse än att knäppa på sin mandolin och putsa sina
rosenfärgade naglar. Hon förstår icke, att lifvet "ar annorlunda. Tills
hon en dag möter den hvite mannen från det fjärran Frankrike. Han
är helt annorlunda än alla de japaner hon har sett, större än de,
starkare och mycket skönare, som en man af de halfgudar, som hen-
nes barndomssagor förtäljde, och hon älskar honom från första stun-
den-hon säg honom. Han visar henne uppmärksamhet, emedan hon
är den förnäme japanens hustru, han har talt med henne, försökt att
kurtisera henne, lekt med hennes hjärtefrid, som så. manga män hafva
för vana utan tanke på följderna.

Den lilla geishans hjärta är af sköraste stoff. Hon kan icke
förstå. att den främmande mannens vänlighet mot henne, hans kärlek
och alla de löften han gifvit henne är lek och lögn, och som han har
glömt samma stund han gått ifrån henne. Han har fyllt hela hennes
sinne och hela hennes lif, hon har ingen tanke annat än för honom.

En dag, långt efter sedan de varit tillsammans hos den franska
konsuln i Tokio skaffar hon sig tillträde till konsulatbrggningen. Hon
finner hvad hon söker, den hvite mannen, som hon iii-kar. kit-n min
är tillsammans med en annan kvinna, en strålay de vacker europeiska,
lin och förnäm. Af deras samtal förslår hon, att hon är öfvertlödig,
glömd och bortkastad som den blomman den en vägfarandc tanklöst
bryter för att strax kasta bort, efter att en stund hafva beundrat dess
skönhet. -
I Med krossadt hjärta smyger den lilla geishan sig ut till sin
bär-stol och tillbaka till sitt hem och sin förra tillvaro, som nu skall
bli ännu mera innehållslös än förr. Hemma sitter hennes husbonde
och herre väntande på henne. Han har spioneradt och vet nu, att
1han är bedragen, Utan barmhärtighet visar han henne den enda vä-
gen, som kan rädda hennes ära och hans namn Vägen till döden

Pa samma ställe, där hon första gången mötte den hvite man-
nen, gör den stackars geishan slut på sitt lif, hennes hjärta brister
stilla och ljudlöst, som den blomma, hvilken vissnar dä solens första
stråle faller på. dess kro blad.

 

 

 

3. Illustrerad sång.
VGOddag Fröken Josefina."

 

 

 

4. Flygningarne i Stockholm.

Baron Cederströms första flygning i Stockholm sön-
dagen den 18 dennes.

1 dag express från Stockholm:

Baron Cederströrns vackra flykt söndagen den 25 den-
nes samt delattkern Svendsens ankomst till Stockholm t går
den 27 september.

OBSJ Enfsdmrdtt för Kalmar.

5. Hamnen i Toulon.

Förstkldsstg sendrdket.

6. Bor pa benen.
Hejdlöst skrattretande. OBS.! InspelddflKöpenhamn.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 29 sept. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain