#2836: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10N10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 12 december 1910.

Konstfilm! Konsthlm!
1. Carmen och Blommornas charm.

Batettpantomtm spelad af Fröken Napterskowska otd
VKungl. Operan t Parts.
Ktnematograft t fdr-ger af Patke Freres.

Det har nyss varit tjurfäktning, och Car-mens vän, toreadoren,
jublar för att han har segrat. De hamna på. ett värdshus, hvarest
hans svartsjuka får tillfälle att blossa upp, och Carmen lämnar honom.
Hon kommer förbi en hage och gär dit in för att plocka sig en bu-
kett, men blir bedöfvad af blomdoften och faller i sömn.

Då hon vaknar knäfaller hennes trolofvade vid sidan af henne
och beder om förlåtelse.

Ambrosio Guldserie. [Praktfullaste konstlilm.

2. Belägringen af Saragossa.

Episod nr kriget mellan Spanien och Frankrike 1809.
Stort praktfattt kfrtgsskddespel t 42 afdetntngar.

Fransmiinnen ha under general Lannes befäl belagrat staden
Saragossa. I staden ha alla bevapnat sig och alla vilja försvara sig.
Under ledning af stadens präster och munkar uthålles belagringen.
En särskildt framstående medlem af försvar-skornmitten ar Don Pedro,
en slug och brutal person, som tjänstgör som spion. I hans hus upp-
fostras hans föräldralösa brorsdotter Juona, som utan att knotamåste
finna sig i hans misshandlingar, En dag sänder han henne till frans-
männens läger för att spioner-a. Hon infängas emellertid af de fran-
ska soldaterna, och hon förbjudes att återvända. Kapten Aubry finner
medlidande med henne, och hon anstalles som marketenterska vid
armén. Inom kort uppstår ett karlcksförhållande mellan henne och
kapten Aubry. En dag får han order att följande dag besätta klostret
Szt Eugracia och darifran söka intrång-:i i stad-en. Han meddelar
Juona detta, och de taga ett ömt far-vill. Don Pedro har länge sökt
efter Juona och öfverraskar henne strax efter samtalet med kanten
Aubry. Han misshandlar henne, och genom att hota lmrne trillrfvet,
får han underrättelse om fransmännens plan. Han tager henne med
sig till staden och meddelar försvarskommittén hvad han fått veta.
Spanjorerna besluta att underminera klostret och alt spränga frans-
männen i luften.

x q 1 i

  

Följande morgon, då fransmannen storma klostretl är allt klart
till att spränga dem i luften, men då Aubry i spetsen för sina man
beträder klostret, möter Jnona honom och meddelar honom hvad hon
vet om minan och förmår honom att draga sig tillbakai samma ögon-
blick som klostret spranges i luften. Uppretad öfver att Juona var-
nat fransmannen, skjuter Don Pedro henne. Hon dör i kapten Aubrys
armar, glad öfver att ha räddat honom.

I den nttdndska pressen betraktas detta krtgsskddespel
som det praktfatlaste som någonstn varit ntsadt.

Konstiilm från Vitagraph & 0:0, Chicago.
3. Ett midsommarnattsäfventyr.

Äkta amerikanskt Znstspel med sprudlande amerikansk humor.

Sommaren "ar kärlekens tid. Det lilla
afventyr, som var bild visar, ar som en
valklingande melodi i en sommarmorgon-
sång - en hymn till kärleken. Det "ar
fr vid en New-Yorksbadort, där en flock
I unga gymnasister mötas med några flickor
från en högre tlickskola. De åtföljas af
en gammal munter professor samt en gain-
mal ungmö till lärarinna]

Trots all eftersyn, filma de unga snart
hvarandra - öfverallt, i trädgården, på.
sjön och i skogen stötte läraren och lä-
rarinnan på sina diciplar i ömma scener.
Odet ville äfven att de två gamle ej gå,
alldeles oberörda ur all denna kärlek,
utan öfverraskas de af hela skaran i en.
öm téte à tete, passande adertonårsåldern
och icke hvithårsåldern

Nytt program torsdagen den 15 dee. 1910.

 

 

 

 

 

Kalmar 1910. Tidn, Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain