#2834: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. RIU-10,10 e.m.
Sön- och halgdagar jamval kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 3 november 1910.

Senaste spännande drama från Prarien!
1.- Indianer och Trapper i strid med
hvarandra eller Indianens hustru,
Den röda vingenfs9 hjältedåd.

Seas ctttonell verleltghets bild från den dfoentyrtigct västern.

2. En ferieresa till Kuba.

Amerikanskt lttstspet.

1. Ombord på en stor oceanångare på vag till Kuba 2. En
gammal herre och hans dotter.  En ung man  förbi och för-
älskar sig i den unga damen. 4. Han bei-tittar detta för en van. 
Ankomsten till Havanna. 6, Den ung-e mannen sluter sig" till paret.
7. l hotellet. S. En militarparad, 9. I automobil beg-ifver sig den
gamle herrn med sin dotter och hennes tillbedjare nt för att bese
öns skönhet. 10. Han förklarar allt, men de unga älskande höraintet.
ll. Som sevärdhet besökes ett gammalt spanskt fangelse. 12. Den
gamle herrn inspärras 13. Andtligen ensamma. 14-. Efter-två tim-
mar tillbaka. 15. En gyllene ring- glanser på. hennes finger. Fadern
befrias nu efter att först ha gått in på. de ungas förening.

   

3. Illustrerad sang.

"Blif min ft" flag".

Alskling, min tanke flyr till dig; Allt jag nu yppat har för dig,

Dröjer dar natt och dag. Låt mig; ej vanta mer!

Ensam, hur tung kanns lifvets Säg, vill du nu tillhöra mig,
stig, Hvad angslan ditt svar mig ger

Ack hårdt ör mitt ödes lag Dock, nn  tiden inne,

Du mig din kärlek svurit7 Domen nn vantar 

Svurit att blifva min. Och vill du mig nanlsin val äga,

O, älskling, förrln tiden förrunnit.

11 kr e brr f " 1. -.
Säg, vill du blifva min. i S mm 1 mm 1 (mg

Refräng:

(l, stig, hvarför dröja vi längre nn;
Viinta iir ej kärleks lag.

Nej, nn, nar ditt hjärta klappar ungt,
Kom älskling, kom, blif min i dag.

 

Amerikansk konstlilm!
4. Brandchefens dotter eller Genom
eld och vatten.

Ytterst spännande rerltttgltets drama.

o

Första akten försiggar på en brandstation, hvars chef har en
vacker och intag-ande dotter, Holmes framtid ligger honom varmt om
hjärtat. Hans önskan ar att få henne val och lyckligt gift, och man
kan förståY hans sorg", då dottern en dag talar om för honom, att hon
skankt sitt hjärta och sin tro till en simpel brandsoldat, en af man-
nen pa stationen. Hrandchcren blifver ursinnig. Först befaller han
dottern att öfver-gifva sin kärlek, men detta fi rglifves. Då jagar han
dottern och hennes brandsoldat på porten och vill icke mera veta af dem.

lrldet ville dock annorlunda.

En natt uppstår eld i brandchefens privatbostad Hela lägen-
heten ar i ett nu omval-fd af rök och lager, och chefen och hans
hustru aro fullstandigt inspäirade i det mest aflagsna rummet. De
synas räddninuslöst förlorade. Sprutorna rassla fram, brandstegarna
resas och som den förste bland de raska brandsoldaterna tränger
Jack - svarsonen, LLskurken", som röfvat hans dotter - in i huset.
Han rädes ieke för lågor-na, som omvarfva honom; han bryr sig icke
om de nedfallande bjalkarna och vattenmassorna, utan ständigt framåt,
blott framåt, för att radda mannen och kvinnan, som jagat honom
bort. men som, hvad de an gjort, dock äro hans hustrus fader och
moder. Jack lyckas också radda dem. Pa sina starka armar bär han
dem i säkerhet. Resultatet blir att brandchefen glömmer sin hårdhet.
Han ser att ett godt hjarta klappar inom den menige brandsoldatens
uniform, och sedan lefva de framtiden tillsamman i endrakt och lycka.

5. Lehman som banktjänsteman.

Bör ses ctf alla, som sätta värde på ett godt skratt.

Event. förändringar c" programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 7 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. llidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain