#2822: Kalmar-Biografen

Kalm ar-Biografen

= Goodtemplarsalen :-
(innehafvare THOMAS HANsEN.)

Stadens största och förnämsta biograiteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 15 september 1910.

1. I den soliga Södern.

Denna hårliga naturbild innehåller en hel del praktfulla sce-
nerier från Syd-Europa. Bland annat se vi vyer från Nizza och Can-
nes, som i vintermånaderna förse oss med. härliga rosor, violer och
narcisser. Vi beiinna oss i apelsinernas, lagertrådens och cypresser-
nas hemland. .

Konstlilm! Konstiilm!

2. Robert den tyistes tragiska kär-
leksäfventyr.

Drama. Isoensatl af HW Zeoca och Andréanl.

Skådespelare:
Fröken Madeleine Roch, från Comedies Frangaises (lier-tiginnan.)
Fröken Napieskowska, från Paris Opera (zigenerskan Gyska.)
Herr Ravet, från Oomedies Frangaises (Robert den Tyste.)

Robert, hertig af Aquitiane, drömmer7 dar han befinner sig
på sitt slott Plessois, om den vackra zigenerskan, som han föregående
afton upptäckt och som han denna kvåll skall ha ett karleksmöte med.

Hertiginnan Yolande, som ser honom försjunkeni drömmar,
försöker förgäfves dra hans uppmärksamhet åt sig Intet kan slita
hans tankar från den vackra Gyska, som kommit hans kärlek att
flamma upp.

Men hans makas misstankar ha blifvit uppvåckta och hon
lyckas upptäcka sanna förhållandet.

Den arma Gyska kastas på hennes order i slottets fängelse.
Robert, som kommer för sent för att kunna rädda henne, tar i sin
förtviflan gift och dör i hennes armar inför sin brottsliga gemåls ögon,
där hon blek och förfarad skådar framför sig frukten af sitt verk.

Hela denna storartade framställning är praklfulll koloreracl.

 

 

 

3. Illustrerad sang.

"Cutcfy" (Sötnosen)
Ditt namn jag vet, Gårna för mig,
Men tycker det, Cutey för Dig,

A118 icke passar att bäras af dia Äiskar du mig kalla mig alltid så.

IJltt nOblfL Sätta. Klart se man kan,
Ditt skratt sa latt, Vi för hvarann,

Gör att ditt namn alls ej klingar Ämnade äro att ett blifva må.

 

för mig. .. I l
Skynda dig nu, Årligt min ed,
Ändra detidu Sa ar min sed,

. 7 -- Hvad andra kallar dig bekymrar
Jag vet ett namn, som ar vack- ej mig
Cutey just är rare da. (ål-Hey Dig Slut
Det namn dig klär, Tlu OSS Och glut

1 -V - . . .H
Gladje ohval gang
I var sang

 

 

Jag sager så når jag hälsar på:

Refräng:

Cutey, ljufva namn, som har mig tjusat,
Det namnet vackert år för dig

Når du ler godt mot mig.

O, Cutey, din skönhet har mig berusat,
Och det finns litet list

Hos dig lutey, helt visst.

 

4. Hagenbecks Djurpark.
Stelllngen - Hamburg.
En samling intressanta och åskådliga vyer från Hagenbecks
världsberömda djurpark aro vi i dag i stånd till att bjuda på. Som
bekant lefva djuren i denna park ett fullkomligt frihetslif. Sinnrika,

markerade grafvar och galler gör att man bokstalligen tror djuren
vara i besittning af hela sin frihet.

5. Tiopuudsnoten.

1. Bref till skomakaren WValter:
Dyre lValterl
Till slut år jag i stånd att återbetala de 10 pund, som Ni lånte
mig för 3 år sedan. Eder tillgifne Jim.
2. Hur skomakaren tanker sig hvartill de tio punden skola

 

brukas.

3, Hur hans hnsfru tänker sig hvartill de skola brukas.

4. Hvad skall jag göra för att själf få behålla pångarna? Jag
har det! Jag skrifver till min vån Charles så hår: Klåd dig ut som
röfvare och då du ser mig och min hustru gå genom trädgården, så
anfall mig och tag tiopundsnoten ur min vänstra rockflcka. Sedan
möter jag dig och Vi skola ha en glad dag. I hast WValter.

5. Ilvem som fick tiopundsnoten.

Förtjanar någon bild titeln "Kemisk-lf, sa (lr det för-
visso ofvan beskrifna sllälmtbllrl.

Event. förändringar i programmet förbehålles.
I Nytt program måndagen den 19 sept. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain