#2821: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

I Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

P r o g r a m
från een med måndagen den 31 Oktober 1910.

Svensk nyhet!

-1. Trelleborg-Sassnitz.

Saif-cleles vacker, intressant och catlycitaa btla.

1. Totalintryck. 2. Tåginfard. 3 Affard från Trelleborg. 4.
Lifvet ombord. 5. Bilder från öfvcrfarden. 6. Eugen. 7. Sassnitz.
8. Ankomsten. 9. Tåget går af färjan. ,

Bild för natur-vänner.

Amerikansk konstiilm!
2. Brandchefens dotter eller Genom
eld och vatten.

Ytterst spännande nerkttghctsdfraina.

Första akten försiggår på en brandstation7 hvars chef har en
Vacker och intagande dotter. Hennes framtid ligger honom varmt om
hjärtat. Hans önskan ar att få henne val och lyckligt gift7 och man
kan förstå hans sorg. då dottern en dag talar om för honom, att hon
skänkt sitt hjarta och sin tro till en simpel brandsoldat7 en af man-V
nen pa stationen. Brandchefen blifver ursinnig. Först befaller han
dottern att öfvergifva sin kärlek7 men detta förgafves. Då jagar han
dottern och hennes brandsoldat på porten och Vill icke mera veta af dem.

Ödet Ville dock annorlunda.

En natt uppstår eld i brandchefens privatbostad. Hela lagen-
heten ar i ett nu omvarfd af rök och lågor, och chefen och hans
hustru "are fullständigt inspärrade i det mest aflagsna rummet. De
synas raddninrrslöst förlorade. Sprutorna rassla fram, brandstegarna
resas och som den förste bland de raska brandsoldaterna tränger
Jack - svar-sonen, Ltskurken", som röfvat hans dotter - in i huset.
Han rades icke för lagorna. som omvarfva honom; lin-1 bryr sig icke
om de nedfallande hjalkarna och vattenmassorna, utan ständigt framåt,
blott framåt, för att rädda mannen och kvinnan, som jagat honom
bort.- men som, hvad de "an gjort, dock "aro hans hustrns fader och
moder. Jack lyckas också radda dem. På. sina starka armar bär han
dem i sakerhet. Resultatet blir att brandchefen glömmer sin hårdhet.
I-lan ser att ett godt hjarta klappar inom den menige brandsoldatens
uniform, och sedan lefva de framtiden tillsamman i endrakt och lycka.

 

 

3. Illustrerad sang.
Stjärnljus (Star-light).

Stilla i nattens timmar7 Stjärnljus, ditt hjärta gråter7
Månen sitt silfv-År strör, Lyss! l-lör du trummornas dan.

 

Stjarnljus, ditt öga glimmar. Hjältarne komma åter
Dunkelt af kärleks glöd. Hem efter segern skön.
Ack, huru bittert kanns ej Sök bland de glesnande leder,
Afskedets stund i natt. Säg om du honom ser.

Dock något val har ges ej, Nej, den din sjal tillbeder.
Stjariiljus, mitt hjärtas skatt. Söker du fäfangt mer.

Refräng:

Stjärnljus. farval.

O, sjal af min sjal!
Stjärnljus, min stjärna
Uppå vågsam färd!
Nar du blir ensam,
Stjärnljus, min skatt,
Dröm om var kärlek,v
Godnatt, godnatt!

 

4. En ferieresa till Kuba.

Amerikanskt lnstspcl.

1. Ombord pa en stor oceanängare på. väg till Kuba. 2. En
gammal herre och hans dotter. 3. En ung man går förbi och för-
älskar sig i den unga damen. 4. Han berättar detta för en van. 5.
Ankomsten till Havanna. 6. Den unge mannen sluter sig till paret.
7. 1 hotellet. 8. En militörparad. 9. I automobil begifver sig den
gamle herrn med sin dotter och hennes tillbedjare ut för att bese
öns skönhet. 10. Han förklarar allt, men de unga älskande höra intet.
11. Som sevärdhet besökes ett gammalt spanskt fängelse. 12. Den

gamle herrn inspärras 13. Ändtligen ensamma. 14. Efter tvåJ tim-
mar tillbaka. 15. En gyllene ring glänser på hennes finger. Fadern
befrias nu efter att först ha gått in på. de ungas förening.

5. Lehman som banktjänsteman.

Bör ses af alla som satta car-ae på ett godt skratt.

 

 

Event. förändringar c" programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 3 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:S Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain