#2820: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och halgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 8 september 1910.

l. Studentkarnevalen i Upsala:den
21 maj will.

Denna Icarneval blef" sorn bekant Ovanligt lyckad.

2. Internationella dansen.

Här se vi den smidiga spanjorskan svänga sigI med sin stilig-e
kavaljer dansande sin nationaldans, samt "Brazilii-adansen.kl Därefter
se vi on italienska svänga Om och dansa deras nationaldans L"llarantellau

Intressant för galnrnal och 
Stol-slagen expressnyhet
från American Biograpli & Comp.l
3. Domen öfver död man.

Amerikansk ltonstflltn.

Inspelad af ale  högt appbnrna amerikanska skåde-
spelarna
Saco-es! Sncees!
M-
4. Illustrerad sann.
"Ljnfva hem."

Än en gang vi skola gå arm

 

 

Ej att skiljas nu jag går,
Ej att väcka saknade tår,
Ty tårar aldrig lukta må din kind.
Fast till hafs mitt skepp nu styr,
Snart den dag dock åter gryr,

Då hem jag; vända skall, till van?

nen min.

Din gosse du ej glömma skall
föl-visst

Och i min tanke ar du först
och sisst.

Ack, jag längtar ren igen7

Till min lilla hjärtevan.

Hur ljuft ett åter hvila idin
famn.

Refräng:

 

 

arm vi två.

Och dröja dar det gamla slottet
står,

Dar den ljumma sommarvind

Spridde rosor på din kind, is;

Du minns den gång du fyllde
sjutton år.

Jag" längtar att få höra humlors
surr

Och andas blommors ljufva doft
som förr.

Och jag smycka vill ditt hår

Liksom i vår kärleks vår

Med skönsta blomster uti par-
ken står.

Iljufva hem, kära hem, där min barndom svann,

Dar bland blommor, sol och rosor jagI min lycka fann.
Tyst och still där jag vill hos min flicka öm

Drömma om, än en gång7 vår kärleks dröm7 dröm.

 

 

 

 

 

P N fl.
o. Klosti et Choim.

Denna bftlcl ar tagen ft de mast naturliga far-ger och
kan rnan kalla elen ett lctnernatogranens konstverk.

6. Slutet godt, allting godt.

Skölrntnalnneer af första rang. Af Max Linder.

Nytt program måndagen den 12 sept. 1910.
Event. förändringar t programmet förbehålles.

 

lzalmar 1910.

Tidn, Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain