#2815_2: Valhall-Biografen_1

På dödens tröskel.

Carl Wilson upptacker att hans syster Ancy älskar
Anke, son till gamle Wilsons dödsfiende Dick Roberts.
Carl blir ursinnig och svar att göra slut på den kärleken,
och snart sätter han sitt uppsåt i Verket. Anke saras
svårt af en kula ur Carls bössa; med hjälp af fadern och
en syster bringas den särade hem7 medan Carl Wilson -
till hast jagar från platsen för dådet.

Gamle Roberts får nu vetskap om Ankes och Ancys
karlek, och han anar hvem som afskjutit skottet mot
sonen. Han samlar nu sina släktingar och beger sig på
väg till Wilsons hem för att skipa rättvisa på det kända
amerikanska sättet medelst lynchning. Ancy får emel-
lertid veta hvad som förberedes och ilar till Anke, som
hon lyckas förmå att skrifva .ett bref till fadern för att
hindra lynchningen. Den behjartade flickan skyndar nu
tillbaka och hinner fram just som hennes far och bror
skola hissas upp i ett trad. .I

Hon lämnar Roberts brefvet och han efterkominer,
ehuru motvilligt sonens bön samt släpper lös de båda
männen.

Tre månader senare aro Anke och Ancy gifta, och
snart får i man bevittna att deras fader, de gamla lien-
dernaI grafva ned stridsyxan och bli förenade.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages