#2815_1: Valhall-Biografen_1

Valhall-Biografen

(lnnehaf-Vare THOMAS HANSEN.)

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar :

Dagligen oafbrntet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och helgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 5 september 1910.

V1. Ananasinläggning.

1 många händer innan elen kommer pa rnidclagsbordet.

Ananas år en af jordens mest delikata frukter. Våxten år in-
hemsk i Sydamerika. men odlas nu öfver hela den heta zonen. Vår
bild Visar huru frukten plockas af fargade infödingar7 huru den tran-
sporteras till fabriken, förberedelser för inlåggningen, saftifyllning,
burkarnas hoplödning och etikettering in. m. saint till sist dess af-
smakning tusentals mil från växtorten

Intressanta, färglagcla bilder.

Af våra amerikanska dramer.

2. På dödens tröskel.

Äfventyrsclrama från amerikanska västern.

Stycket som spelas i karaktäristisk amerikansk terräng,
ar rikt på spännande afventyr och djarfua hamllingar.

Beskrifning se andra sidan!

 

 

 

 

6 0 .
å. Illustrerad sang.
När åren fly.

Ser du ej, hör du ej, kan du ej Gif mig nu blott en kyss, och
förstå, förrän vi skiljs

Når jag håller din hand, hvad Låt mig såga dig nu, o, min
jag tanker på. älskling lyss,

O, mitt lif, o, mitt allt, när vi Att min längtan rein tfår att
ses igen dig återse

Här vid trådgårdshåcken den Här Vid tradgårdshåcken den
gröna, gröna

Skall du allt förstå. Som min ömma brud.

Refräng:

Om ån åren Hy ut i tiden bort,

Alltid lika ny år min kärlek dock

I mitt bröst.alltjåmt bor den eld du tändt,

Och jag älskar, älskar dig, om an åren fly bort.

 

4. I Österrikiska Tyrolen.

Utomordentligt vacker naturbild, visande vyer från Insbruck.
denna berömda och vackra stad i fjällen, som årligen besökes af en
mängd turister. Vidare se vi bönderna från Cortina i deras typlska
dräkter på våg från kyrkan. I bakgrunden se vi ett förtjusande fjäll-
landskap med Cortina i fjärran

En storslagen och rallyekad bild. Säsongens se-
naste nyhet.

5. Kärlek och gammal ost.

Sprittartde humor af var allom bekante Maos Lin-
der hvilken själf innehar hnfenclrollen.

Nytt program torsdagen den 8 sept. 1910.
Event. förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages