#2814_1: Valhalla-Biografen_1

Valhalla-Biografen

(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)
Stadens största och förnämsta biograiteater.
Föreställningar:
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-f10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 29 augusti 1910.

.1. Panorama af Sevilla.

Intressant och sevärd bild.
Beskrifning se andra sidan!

Af våra speciella amerikanska dramer.

2. ickan och domaren.
Seiftsationett amerikansk thsbttd.
Sp annande I Gr ip a n de !

Beskrifning se andra sidan!
:få
Nytt! Nytt!

3. Illustrerad säng.

Vill du hålla af mig fi. december som i maj.

Nu, när mitt lif uti blomstring Ser du väl glöden uppå min kind,
står, den. är som rosen röd!

du lofvar älska mig. . En gäng när ungdomens fag-

Evigt, sä länge mitt hjärta slår, ring flytt,

slår det blott för dig, älskar du mig väl då?

I natt såg jag uti drömmen min När lefnadens sol börjar sJunka,
framtid gammal grå; och skymning faller på71

Ochjag undrade, om du Väl kunde säg min käresta kan du lofva,
älska mig äfven då älska mig äfven då?

Refräng : I

Vill du hälla af migI i December
Qom i Maj.

Ar din kärlek af det gamla goda slag?
När mitt här har blifvit grått,

Vill du säga till. mig dä,

Att du häller af mig i December
Som i Maj,

Ensamrätt för Oskarshamn förvärfvad af Val-
hall-biografen.

flera-.-

4. I apornas och ormarnas land.

Kftnématogran i färger af Pathe Fråres.

Hanförande scener-ter. En bild af största intresse.

Det är midt bland Sundaöarnas yppiga Vegetation som Vi fä se
hela skaror af apor, som där utveckla all sin vildhet och smidighet
och roa sig med sina speciella nöjen.

Smaken för godsaker kommer aporna att stundom lämna sko-
gen ochv göra sig förtrogna med människorna. Infödingarna dressera
dem att plocka kokosnötter, ett göromål vari de äro mästare

Andra och farligare invånare i tropikernas Värld äro ormarna,
ur hvilkas lif vi äro i stånd att här lämna nägra pittoreska och un-
derbara bilder.

Skogsapor i frihet och fångenskap. - Aporna i människans
tjänst. - Ormfàngst i djäfvulsgrottan.

5. Augusta gör fyrverkeri.

Skratta mina barn och nanner!

Augusta tycker att vädret är för Vackert för att  i skolan.
Som hennes fader är fyr-Verkare lyckas hon bemäktiga sig en massa
raketer, med hvilka hon roar sigI att skrämma de förbigående Hon
skrämmer tvä fruntimmer  att de ramla omkull på marken midt
ibland alla gnistorna och röken Augusta har icke ens försyn för
två poliser, hvars hvita käppar plötsligt börjar svänga rundt i luften
till deras ägares stora förfäran. Pä kvällen kommer det förskräckliga
barnet hem, men finner där en massa af sina antagonisten För att
undkonlma deras hämnd tänder hon eld på hela butiken och springer
sedan efter brandkåren som grundligt öfversköljer Augustas olyck-
liga offer,

 

 

Nytt program torsdagen den 1 sept. 1910.
Enent. förändringar i programmet förbehålles.

Kalmaril910. llidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhalla-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages