#2813_1: Valhall-Biografen_1

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.
Föreställningar:

ioagngen Oarbrutetirån kr race-1040 enn.
Sön- och hälgdagar jamval kl. 6,10 e.m.

Program

från oohmed måndagen den 12 september 1910.
N y t tz- N y t t:
1. Haleys kornet passerar jorden.

Hvad sleatte mtrtwa, om kometen berörde jorden?

Denna film dr fantastisk" men reattsttslt, och den bildar
ett origtnettt, uppfinning]er och sdttsamt virrvarr.

En fztm sdrskttdt Zdrnpttg för dessa dagar.

Se andra sidan!

s. 0- , i , -
2. Nar nian ser Illa.
Kemisk seen, författad och spetmt afKalnftarjaublzikerzs
gzmsttmg, skådespelaren Mari; Linder.

3. Flickan från Västern eller Ins-
dianskans hämnd. i

Äkta findiartbttd, taspetadetd Detawareftodens strdnder.
En af de mast slidmftande tadtarzbtlder, som hittills varit
föremsade.

Beskrifning se andra sidan!

 

4. Illustrerad Sång.

"Ljufva hem."

An en gång vi skola gå arm i
arm v1 två, -

 

Ej att skiljas nu jag går,
Ej att vacka saknads tår7

Ty tårar aldrig fukta må din kind.

Fast till hafs mitt skepp nu styr,

Snart den dag dock åter gryr,

Dä hem jag vända skall till vän--
nen mm.

Din gosse du ej glömma skall
förvisst

Och i min tanke "ar du först
och sist.

Ack, jag längtar ren igen,

Till min lilla hjartevan.

Hur ljuft att åter hvila i din
famn.

Refräng:

 

 

Och dröja där det gamla slot-
tet står, I

Där den ljumma sommarvind

Spridde rosor på din kind7

Du minns den gång du fyllde
sjutton år. "

Jag längtar att få höra humlors
surr

Och andas blommors ljufvadoft
som förr, v

Och jag smycka vill ditt hår

Liksom i vår kärleks vår.

Med skönsta blomster uti par-
ken står.

Ljufva hem, kära hem, där min barndom svann7

Där bland blommor, sol och rosor jag" min lycka fann.
Tyst och still där jag vill hos min flicka öm 1 1
Drömma om, än en gång, vår kärleks dröm, dröm.

:är-am

 

5.- Sport och galenskap.

Hejdtös skrattsaceàs!

Vi öfver-tarth derma sledmtrtyhet dt den drade publi-
ken, atart några som ltdlst kommentarter endast med detpd-

stdemlet: Det roligaste Ni sett.

Öfvertyga Eder sjdlfea.

Nytt program torsdagen den 15 sept. 1910.
Event. förändringar ft programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910.

Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.I

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages