#2812_1: Valhall-Biografen_1

Valhall-Biografen

Stadens största oeh förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 15 september 1910.

Ny serie natur- och folklifsbilder frän Kina.
Kinematograferade i färger af Patlie Freres.

1. I Coehin-China.

En utmärkt vackert kolorerad bilcl, visande intressanta
scener ur infödingarnas lif i Cockin-Ckina, som utgör endel

af franska Inclo-Ckina.

2. I elfte timman.

Amerikansk konstnlm. Världsmärket Thomas Alvar
Edison borgar för bildens sevärdhet.

Se andra sidan!

 

3. Illustrerad säng.

"Den lilla niggern."

En kväll pä grinden stodo tvä
negerslafvar små,

just när månen tyst pä skyn
rann upp.

Han. säg så skälmskt uppä svar-
tingar smä,

ty där taltes Visst om kärlek,
tro och hopp.

Han sad7 hon var hans söta
so ck erpulla:

han drömde ej om sitt öde då

ty livem kunde tänka, att mam-

När mammas gamla toffel bör-
jade sitt Verk,

nattens] tystnad bröts af gälla4
tjut,

ty inte kunde den lilla niggern
sjunga,

när toffeln dansade polka på
hans slut.

Den gamla grinden står nu öf-
vergifven

och grubblar öfver lifvets gäng

Men mäln bak ett moln helt di-

ma stod och lyssna, skret ett smil hon döljer,
när han eldigt för den sköna när hon hör den lilla niggerns
kvad. sång.

 

 

Refräng:

O, du min söta socker-pulla,

Får jag din lilla nigger blifva,

Dä strax vi mammas kassa tulla,

och sen, ja, sen sä schappa vi.

Seln liksom stora ska vi giftas,

och ingen dä vär lycka Vägar störa.
Ja, blir du- blott min söta sookerpulla,
din lilla nigger, det blir jag, jag.

 

 

Expressnyhet! Attraktionsnumret för dagen!

4. Brottningskamp mellan svart
och hvit.

Svart som segrare. Världens förnämsta brottare i
täflan om världsmästerskapet, som eröfrades af G. Lurich.

Följande ohampions deltogo: Paul Mer-tens, Berlin, F. Delsloff,
Tysk-Byss. P. Radntz Pomm. Herkules, M. Pugatschoff, Kosaok-Champ.,
Franz Cyklod, Englands starkaste man, A. Krook, Sveriges mäster-
skapsbrotiare, Apple Colosse, Frankrikes champion, Macdonald, Skott-
lands champ, H. Miltegger, Steirm, oharnp., G. Lurich, världsmästare, .
Said Kahonta, Italiens champion, Chs Herold, Luxemb. champ. Till
sist storartad konstbrottning, hvilket aldrig blifvit visat inågon biograf
förut. Alla idrottsmän böra se denna intressanta bild.

Som det för fabrikanterna visat sig svårt att ä lefvande
bilder kinematografera New-Yorks skyskrapare, har det dock
lyckats oss att å skioptikonplåtar få fotograferat de största och
förnämsta skyskrapare, och inbjuda vi härmed publiken att se
desszlt1 "jättehustg hvilket nog för mången är verkligen en stor se-
värd et.

5. New-Yorks skyskrapare.

1. Ansonia Hotell. 2. Hotell Netherland. 3. Hotell Plaza.
4. Hotell Belmont 5. Hotell Astor. 6 Tidningen New-York Times
byggnad. 7. Fuller-byggnad. 8. Metropolitan. 9. Park Row-bygg-
nad lO Hudson Ferminal-byggnad. 11. Singel-S byggnad. 12.
Till sist en vy af New-York.

6. Lehman som stadsbud.
Obs! Ett godt skratt förlänger lifvet. Obs!

Med oerhördt intresse kommer publiken att följa detta
storslagna jätteprogram från början till slut, emedan
det är det bästa, som visats i Oskarshamn denna säsong.

Nytt program måndagen den 19 sept. 1910.
Event. förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:S Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages