#2810_1: Kalmar-Biografen_1

Kalm ar-Biografen

Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

 

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. (Mä-10,15 e.m.
Sön- och halgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 1 september 1910.

1. Ananasinläggninoz

I rnånga hafncler llnnan den konerner på mflclaagsbertlet.

Ananas "ar en af jordens mest delikata frukter. Växten ar in-
hemsk i Sydamerika men odlas nu öfver hela den heta zonen. Vår
bild visar huru frukten plockas af färgade infödingar, huru den tran-
sporteras till fabriken, förberedelser för inlaggningen, saftifyllning,
burkarnas hoplödning och etikettering m. m. samt till sist dess af-
smakning tusentals mil från växtorten

Intressanta, farglagcla bilder.
Af våra amerikanska dramer.

2. Pa dödens tröskel.

Äfeentyrselrama från amerikanska leastern.

Stycket smn spelas fl lcaraktartsttsk amerikansk ter-rang,
ar rikt pa spännande afventyr och eljarfea handlingar.

Beskrifning se andra sidan!

...m-...um-
3. Illustrerad sång.
När åren lty.

Ser du ej, hör du ej, kan du ej

 

 

 

förstå,

När jag håller din hand, hvad
jag tanker på.

O, mitt lif, o, mitt allt, när Vi
ses igen

Hår vid trädgårdshäcken den

gröna,
Skall du allt förstå.

Gif mig nu "blott en kyss, och
förrän Vi skiljs

Låt mig säga dig nu, 0, min
älskling lyss,

Att min längtan reln trår att
dig återse

Här vid trädgårdshäeken den

I gröna
Som min ömma brud.

Refräng :

Om än åren fly ut i tiden bort,

Alltid lika ny är min kärlek dock

I mitt bröst alltjämt bor den eld du tändt,

Och jag älskar, älskar dig, om an aren fly bort.

ååh-

4. I Österrikiska Tyrelen.

Utomordentligt vacker naturbild, visande vyer från Insbruek.
denna berömda och vackra stad i fjällen, som årligen besökes af en
mängd turister. Vidare se vi bönderna från Cortina i deras typiska
dräkter på väg från kyrkan. I bakgrunden se vi ett förtjusande fjäll-
landskap med Cortina i fjärran

En storslagen och vallyekad bild.
naste nyhet.

5. Kärlek och gammal 0st.

Sprftttanrle harnor af när allorn bekante Main Lin-
der hvilken sjalf innehar hnfraclrollen.

 

 

 

Säsongens se-

Nytt program måndagen den 5 sept. 1910.
Event. förändringar t proyrammet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages