#2804: Valhalla-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 7 november 1910.

Expressnyhet! Enastående sevärdhet! Expressnyhet!

1. Italienska flottans manöver 1910.

Enastående, intressanta och storslagna bilder, som ge oss en
god öfver-blick öfver Italiens flotta och dess nyss afhällna stora upp-
visningsmanöver. Här se vi torpedbätar och jägare i svindlande fart
kila omkring bland kolossala slagskepp, skjutning med kanoner och
torpeder samt skottens resultat, utkik från drakar och ballonger, land-
sättning af artilleri och alla ett modernt sjökrigs manöver i utsökt
vackra och vällyckade bilder.

2. Lejonjakten i Afrika.
OBSJ Äkta originalbilcl. Ej inspelad.

Ett 20-tal infödingar jaga lejonen med spjut. De mest spän-
nande jaktäfventyr, som någonsin visats. OBS! Jakten är kinema-
tograferad af den världsberömde naturfotografen herr Cherry Kanton.

Sncces öfver hela världen.

 

O
3. Illustrerad sang.
Stjärnljus (Starleght).
Stilla i nattens timmar, Stjärnljus, ditt hjärta gråter,
Månen sitt silfver strör, Lyss! l-lör du trummornas dän.
Stjärnljus, ditt öga glimmar, Hjältarne komma åter
Dunkelt af kärleks glöd. Hem efter segern skön.
Ack, huru bittert känns ej Sök bland de glesnande leder,
Afskedets stund i natt,  om du honom ser.
Dock något val här ges ej, Nej, den din sjfil tillbcder.
Stjärnljus, mitt hjärtas skatt. Söker du fäfänåt mer.
Refräng:

Stjärnljus. farväl.

O, själ af min själ!
Stjärnljus, min stjärna
Uppä vågsam färd!
När du blir-ensam,
Stjärnljus, min skatt,
Dröm om vår kärlek,
Godnatt, godnatt!

 

Indianer! Säsongens clon! Indianer!

4. Flickan från Arizona.

I vår tidigaste barndom hafva vi alla med stort intresse läst
om indianers och cowboys lif och strider i vilda västern, och kine-
matograiien har hittills också visat oss många bilder därifrån. När-
Varande film ställer dock alla i skuggan, emedan den såväl i hand-
ling som i spel är enastående. Det  den stora världsiirman Pathe
Freres i Paris, som uppfört en fabrik i Amerika för speciel tillverk-
ning af indianbilder, och är detta den första som utsändts från denna
fabrik. Bildens innehäll talar för sig själf och är allbeskrifning onödig.

5. Stereoskopiska blomsterstudier.
Pralrtfnllt koloreracl.

Blommor i härligaste, naturtrog-en färgprakt tjusar i denna bild
åskådarnas blickar. Vallmo, Syren, Riddarsporrar, Clemates, Betunier
m. fl. framträda i fulländad plastisk gestalt. som om man säge dem
lefvande ute i naturen. Denna bild är i fotograliskt hänseende den
fullkomligaste som hittills kunnat frambringas.

En bllcl för natnrnänner.

6. Lehman som chaufför.

Denna bild af den kända Lehman-serien öfver-tränar
alla förntnarande.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 10 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhalla-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain