#2802: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

I Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)
Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. 6,15F10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 29 september 1910.
Expressnyhet! Bilden för dagen!
"1. Baron Cederströms

vackra flykt i söndags samt aviatikern Svendsens
ankomst till Stockholm i tisdags.

Stol-slagen expressnyhet!
Direkt från Amerika till Kalmar-Biografen!

OBS! För första gången i Sverige!
Intressant! Slagnarnmer af första rang! Spdnnande!

2. Under Stjarnbaneret. (1:a aid.)

Af Edison! Af Edison!
Sdsongens rnest storslagna bild.

Succes Il alla land. Storslagen tscensdttnlng.

2:dra ajdelntngen, som är den mest storslagna,
visas från och med måndag.

   

 

 

3. Illustrerad sång.

"Jag har väntat så länge på dig".

Säg mig, om du häller mig kar, Om någon gang dn borta är,
Ja eller nej, jag blott begär. Ar du i tanken dock mig nar.
Säg att du älskar endast mig7 Däiiör, o älskling, blif lios mig,
Liksom jag blott älskar dig. Evigt! Det jag beder dig.

Säg, hvarför vänder dn dig bort, Liivet har inte våtrde mer7

Hiir  för dig nn biktar migl När ej ditt öga mot mig ler.
Kände min långa längtan du, I Säg därför nu, min älskling dn,
Säkert loge du ej som nu. Skall val langre jag Vänta nu.

Refräng

Jag har väntat så lange på dig,
Upnd dig. endast dig".

Aldrig nånsin så länge jag gått
Uti väntan blott.

Jag har längtat så lange till dig,
Endast dig.

Fast mitt hjärta "ar ungt,

Känns mig lifvet så tungt,

Jag har väntat så lange på dig.

 

 

Konstsim z Pmktbiid!
4. Skälmen Amor på lur.

Storslagen, kolorerad bildserie.

En bild af oerhördt intresse för både gammal
och ang. Beskrlfnlng öfver denna bild torde vara
öfverflödty, ddrför att alla lcdnna till dess innehåll.

 

 

 

5. Lehman i lejonbnren.

En och hvar tvingas att skratta.

Event. förändringar t programmet förbehålles.

Nytt prOg-ram måndagen den 3 okt. 1910.

 

Kalmar 1910. Illidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain