#2800: Kalmar-Biografen

Kalm arBiografen

- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar järnväl kl. 4 e.m.

Program

från och med måndagen den 3 oktober 1910.

Intressant! Stagnmnmer af första rang! Spännande!

1. Under Stjärnbaneret. (2:a afd.)

Ett af de mest beryktade sjöslagen, som historien känner, ut-
. kampades vid Flamborough om natten den 23 september 1779 mellan
engelska örlogsfartyget Serapis, under kapten Pearsons kommando,
och det amerikanska handelsfartyget Bon Homme Richard, under Paul
Jones kommando.

Hutvudinnehället af denna var bild grundar sig på detta ofvan-
nämnda beryktade sjöslag. Hela bilden andas af denna fosterlauds-
och frihetskarlek, som förmår inspirera hvem som helst. Vi fa en
fläkt af denna entusiasm från denna tid, då det första "stjärnbanerett
syddes, som skulle kungöra för den öfriga varlden att från och med
nu måste stå på kartorna "United States of Amerika".

Den unge John Mayrant alskar en fröken Dorothy Hall, men.
som hon inte tror honom vara lika tapper som galant, afvisar hon
honom. l detta stora sjöslag lyckas han emellertid genom tapperhet
och mod utmarka sig sa, han har bl. affrån det engelska örlogsfar-
tyget eröfrat dess flagga, att kapten Jones utom de utmarkelsetecken
han "ar mäktig gifva honom, skrifver ett rekommendationsbref till
Mayrants älskade. Resultatet dai-at visas å bilden. Han blir lycklig
med sin älskade Dorothy.

Snccäs t alla land. Storslagen tscensttttntng.
2. Illustrerad sang.

"Hvad tusenslcönan sade."

 

 

Man en ensam flicka ser Vackra flicka, sörj ej du,

I en trädgård gå, Räkna om och se,

Ömt hon hviskal. så Sanning tusenskönor ju

Till de tusenskönor små Antld Villa ge-

Och i ögat tårar stå Ogh .11011 SGF,

Och sänkt hufvudet är: Da llllft 110? ler u

l-lar han mig ej mera kär? Qch hogt sltt hufvud bar.
Tänker han ej på. mig mer? Ar det sannt han har mig kar?

Tusensköna hör mig har.
Refräng:
Tusensköna, om du kan,
Säg mig. har han mig ej glömt
Ar min älskling öm och sann?
Alskar han mig, som jag har drömt?
Ack, du vet min hemlighet nu
Och uti mitt hjärta du ser.
Kär har din älskling dig ju,
Blomman det svar dig ger.

 

3. Ett bref och dess följder eller
en fnurra på tråden.

Storstctgen amerikansk konstftlm.

4. Prag och saxiska Schweiz.

Prag, den gamla böhiniska staden med sina gamla "arevördiga
sevärdheter, har varit de böhmiska konungarnes hufvudstad. Ett flera
århundraden gammalt vittne af hänsynslösa politiska och reliuiösa strider.

Vår bild visar oss; Rådhuset. Synagogan. Altneu-skolan (14:e
århundradet.) S:t Salvador-kyrkan. Franzensbruim. Kurlsbron (14:e

" århundradet.)

 

 

Säsongens- lttttttts mest storslagna naturbttct.

5. Drängen Pelles bröllop eller En

sådan oXe.

Fördrangen Pelle lirar bröllop. I ett langt tåg beger man sig
till kyrkan. där vigsoln försiggar. Hemma på hövinden  bröllops-
måltiden tillredd. Dar samlas nu alla gästerna och låta sig de läckra
rätterna val smaka. Efter mältidens slut roar man sig med dans. Nu
sker det ett litet afbrott i festen. Midt under första valsen störtar
den unga frun genom golfvet till det under vinden belägna stallet
och rakt på en oxe, som lugnt höll på med sin måltid. Oxen trodde
att det var slaktaren som kom i stallet, bryter sig loss och rusar
vildt ut med den unga frun pa  En lustig jagt börjar nu, i hvil-
ken alla gaster deltaga. Till sist blir oxen infängad och den unge ny-
gifte mannen trycker sin fru i sina armar och utbrister "en sådan oxeu.

Den rottgdste bttcl, som hittills nisctts.

Event. förändringar ft programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den (i okt. 1910.

 

Kalmar 1910, Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain