#2797: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.
Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. 7,10-10,10 e.in.
Sön- och hälgdagar järnväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med måndagen den 10 oktober 1910.

Enastående sevärdhet!

1. Franska matroser gymnastisera.
Lfifuet i skeppsskolcm.
Denna bild öh-ertrdljfar allt, som förut visats z" denna väg.

, Lorient, stad i franska departementet Moi-bikan, är en viktig
krigsharnn, Hottstation. fästning och säte för en marinprefekt. Skepps-I
varfven vid Candan äro de största i Frankrike.

Vi se hnrn iiottisterna lämna krigsfartyget och i stora roddbåi-
tar begifva sig till (Jandau Här iinna vi dem senare idkande alle-
handa gymnastik och turnöfningar, delvis af för oss okända slag.
Deras vighet och skicklighet är storartad och det är ett sannt nöje
att se de raska sjömännen röra sig i tackel och tåg, iträd och
ställningar.

2. Svart och hvit, en mästerskaps-
brottning.

Alla mäste se denna intressanta bild.

Alla. som läst tidningar. ha säkert läst om den stora bro t-
ningen mellan Jefferies och negern Johnson i Amerika. och som slt-
tade med negerns seger. Denna brottning har varit det allmänna
samtalsämnet i hela Amerika. Vi sakna för närvarande en bild från
denna brottning, men vi få se i stället för det en annan brottning.
De brottande äro en svart och hvit katt, som brottas enligt konstens
alla regler. Deras prestationer mäste ses, för att kunna rätt upp-
skattas. Bilden är intressant och kommer säkert att göra succes.

3. Hiawatha.

Amerikansk konstfélms.

En af legendens mystik och sagans skimrande trådar väfd dikt.
Mästerligt iscensatt och spelad af framstående artister. Dess innehåll
beskrifves af nedanstående öfversättning af den amerikanske diktaren
Longfellovvs berömda dikt "Hiawatha"

Snabb som Vinden var Hiawatha, med elak bakslnghet och list,

pil han sköt från hågen
och så snabbt han sedan sprang,
att pilen först efter honom kom.

En gäng blott han i spränget
stannade,

en gång stod han still och hrilade.

Då för att köpa pilspetsar

af den gamle pilsliparn

uti Dakotas land..

hvarest Minnehahas fallet

mellan ekar, solbegjntet, skiin-
rande,

glittrande.

Modern till den lilla Nakomis

sade till Hiawatha så:

Där uti skogen vid megissovon

bor den store höfding Pärlfjädern,

han slog en gång din fader

ned i dalen lekfullt

Hiawathas lefnadshistoria.

 

 

tag därför hågen, Hiawatha,
hämnas du din faders död.

Ha, ha, jag känner digI Hiawatha,
iiy till den gamla Nakomis,
eller kom du, jag skall dig döda,
som jag din fader dödat.

Gif mig till hnstrn

Minnehaha, uSkrattande vattnettf,

bland Dakotas indianskor vack-
rast.

Ja! om Minnehaha så vill,

tala från ditt hjärta, Minnehaha.

.Så lämna oss dottern,

som vi älska, som oss älskar.
För främlingen lämnar hon nu allt
och hon följer hvart han går.

H Hämnandct af hans döde fader.

- Hiawathas kärlek till Minnehaha. - Allt är i bilden enastående
väl speladt och troget efter dikten äter-gifret.

 

4. Illustrerad sang.
"Hvad tfuysensköfmtn sade."

Man en ensam Hicka ser

I en trädgård 

Omt hon hviskar 

Till de tusenskönor små
Och i ögat tårar stå

Och sänkt hnfvndet är:
Har han mig ej mera kär?
Tänker han ej pä mig mer?

Vackra flicka, sörj ej du,
Räkna om och se,

Sanning ltusenskönor jn

Alltid vilja ge.

Och hon ser,

Dä ljnft hon ler

Och högt sitt hufvud bär.

Ar det sannt han har mig kär?
fllnsensköna hör mig här.

Tusensköna. om du kan,

Säg mig. har han mig ej glömt.

Ar min älskling öm och sann?
Alskar han mig, som  har drömt?
Ack, du ret min hemlighet nn

Och uti mitt hjärta du ser.

Kär har din älskling dig ju,
Blomman det svar digI ger.

 

5. Petterbom på trial-strat.

Skoj till höger oclz rdizfzster..

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 13 okt. 1910.

 

Kalmar 1910. llidn, Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain