#2790: Kalmar-Biografen

I nen friar till änkan, får hennes ja - och när slutet är godt är allting godt.

 

K LMAB-
BIOG FEN

(Innehafvare: THOMAS HANSEN).
Stadens största och förnämsta Biograiteater

Föreställningar: "
Dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 o. 9,15 e.m.; sön o. helgdagar jämväl kl. 4 em.

 

Stort Nyhetsprogram

fran och med måndagen den 19 december 1910.

Empress från Paris! -

Pathe-Journalen nzo 8

(Lefvande tidningar).

Innehåller bl. a.: Bilder från en stor idrottsfäst i Australien, hvari tio tusen gym-

naster från olika delar af landet deltaga. Fästens höjdpunkt markerades af en uppställning
i form af Australiens karta.

Konstfilfm! Praktfilni!

Assyriens undergån. "

Storslaget historiskt skadespel.

Sardana aulus konun i Ninive brydde sig icke mycket omusitt lands "ve och välq
Omgifven af sigia många hugtrur lefde7 han i sus och dus till stor .iorargel-se for sitt folk.
Folketn-cörtroendemän föreställde honom detta, men han vllle icke hora. F or att yttermera

vis? kt, upphöjde han en slafvinna till sin drottning. Fienden iörhärjade hans land,
m inaulus föredrog hofiifvet framför krigets besvärligheter. Folket gJOrde uppror
mo  för att förmå honom att själf anföra sin här. Då. fienden redan var utanfor

i V v Eyckades hans hustru öfvertala honom att gå med i striden, men i den afgö-

 
  
 

.igen blef han slagen och drifven på flykten. Han flydde till sitt  
man .nn-.arytmi hanlfgller- att tända- Gld Rå- Vslottet, Mach M  i" i I (t 
till i  i, Vann-Flen f" y I" 7- (Tin -l i " i

g hans landar  -

 a. eniksspn.

 

sangW

t, -.-; .yen-V P1"

 

 

Ewpressnfyhet ! Grand sneces!

Enastående konstjilfin från American Vitagraph 0:0.

llnöer let gamla äppelträöel.

Mäkligi gripande bildverk.

Fadern och hans lilla dotter äro ute påJ vandring. Fadern blifver öfver-körd af
en automobil och förd till lasarettet. Nu är den lilla ensam och ingen tänker på henne.
Till hennes lycka finner en ung änka henne och tager henne med sig hem. Hon har
förut tre små. barn och dessa småJ lekkamrater komma lilla Helen att glömma att hon
är utan fader. Fadern blir frisk och börjar söka sin dotter. Tillfället kommer honom
till hjälp. En dag under en besvärlig vandring, lägger han sig till hvila under ett
äppelträd. Hans lilla dotter iinner honom och man kan tänka sig deras glädje. Man-

 

 

 

 

 

 

London och dess lif.

Nya högst intressanta bilder fran världsstaden.

Konstfilm från American Biograf!

Miss Dorothyis guldsmycke.

Amerikanskt lustspel.

Förslklassig Illl bilderna väl afpassad musik utföres på violin och piano
af Herr Fredrich Du Rielz och Fröken Lilly Lindorff.

Detta program visas måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Fredag, julafton och juldagen inga föreställningar.

Nytt program Annandag Jul.

 

Kalmar 1910. Tidningen Barometerns A.-B. Tr.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain