#2787: Biografteatern Göta

mm

Bie nat-teatern, Gata

Södra Vägen, Framsta.
Siadena första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatefrfn.) X

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämval kl. 4,10 e.m.

P r-o g r a m
fr. 0. m. den 5 t. o.1 m. den 7 september:

l. Molorbålstäflan i Monaco.

Konungen af Sverige på motorbåtsutställnmgen.

i För en tid sedan hölls som bekant en stor motorbåtstaf-
-ling i samband med en motorbåtsutstallning i Monaco. Det är
från dessa utställningens dagar våra bilder aro hämtade. För-
utom en bild från det världsberömda Monaco bjudas intressanta
bilder af de framstormande, latta motorbåtarna, som formligen
tyckas iiyga öfver vattnet. Vid motorbåtsutstallningen, dar vi
göra ett besök, se vi konung Gustaf-i sällskap med fursten af
Monaco med intresse taga del af utställningsföremålen, lidigt un-
derhållande  med sin omgifning.

B64P intressera en och hvar.

2. En bröllop i Algier.

Synnerligen intressant verklighetsskildrmg.

l1. En beduinstad isödra .Algien 2. Två älskande. 
Frieriet. 4. Fadern antager en rik medtailare. 5. Bruden smyc-
kas. 6. Giftermalskontraktet underskrifves. 7. Bröllopet liras.
8. Svarddans och bruddansen. 9. Den stora festdansen. 1.0.
Bruden flyr med sin älskade. 11. Förföljda och upptäckta. 12.
Beduinerna straffa.

3. Markisens inlrig. ,

Markisinnan Beatrix, en vacker anka, ar varmt betagen i
Florindo och inbjuder honom till ett litet samkväm hemma hos
sig. Markisinnan lagger marke till, hurusom Florindo ar liiiigt
fastad vid Rosaura. Förbittrad häröfver" satter hon i gang ett
intrigspel, som så när lagt de båda älskande i great-ven.

Men till slut upptackes allt sammans, och markisinnan
Beatrix blir tvingad att ge sitt samtycke till Rosauras giftermål.

4. En färd nå Rhen.

Härliga naturscenerier.

5. Lehman är nervös.
Skämt i flera afdelmngm".

"unpb" pd pp ppm; fa Lpo gawumaåoad nämpaw sapaq uaqlgqncf à

;å Pianomusik. 4-à
INytt program torsdagen den 8 september.
G ven fuella förändringar fprogrammefförbeh ålles.

 

Kalmar 1910. Tidninsen Kalmars Aktiebolaes Bokar-vaken

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain