#2786_1: Biografteatern Göta_1

;; n-  åloolam Göta

XII-:Ii KALMAR :fl-...1:
Södra Vägen, Framsta.
Siadeenm för-ma och sämsta biograf ---
(Aktiebolaget Svenska, Biogwlfleaternn)
Förevisningar af lefvmnde- bilder
alla lingar kl. 6,10, 7,10,i 8,10, 9,10 e.m.; -
, söndagar jämväl kl. 4,10k 6.111.

"Program

fr. o. m.. don 813: o. munen 11 septembow
Svenska Icnilifttewr.Å i

li EN lissää: i åååolimg. i

Uncle?la hästutslällfningen.

 

 

I

fl. Panorama öfver Köping. 22. .Några gatumotiiv. 3Å .ENJ-

iiosok pà iiii-sfntståiiiningon. i. (ÄlIK-oinsiiit af utställningen. 

Noll Låta pris ouh hedevspijié premieran hingstar ooh-ston. 45. i.
Af utstå!iningsbestymhien köpta

Öiänningmz T. Sto med föl. 3.
hästar-tili utlottning. i).

2:1

En utflykt till Malmon. r "I I
 Mmmm Wii mäns :gEiiie-lideves
Mai Soilwiw Miaiiieim
jagade pr tfrjàfallbl?P telegraf.

U vDetektévmispeklöa"I Denis elcfllclfrlingar om spelningar-
, wa Och slutliga infåifzywmlnf af flyktmgmwi.

3, Rummen än ni ai-Iånl ynka.
Spännande flmfma W de .s-oàlala, motsatsewms värld.
Ett lilfrolfilct, ypperligt nlfö-rdl .sftyclmY

åeri-ifning å andra sidan. i

l I I
4. En lå-ag i Gunstanlme.

Härlig vileylrfzwbilcl.

(vonstayniino Visar sig här för våra blickar, omsluth af den
underbara floden Renmel, som gör staden till en fullständig ö
lmin är omgifven af fruktamväirda svaig och branta murar.

Staden behärskar- en (lol dalar fulla. med romerska ruiner-
ovh "vattenledningar med jättelika hvalfbågar. Men själf domi
news den af Manson-res och Sidi-Markis höjder. 1

Dons folkrikal gator äro betydligty Bilig-fire än AlgersA De
mylira af HF och timiikeras af araber, kabyler, biskrer, mzaber,I
negrer, beslöjade, maurm och judar.

Den arabiska delen af Constantine utgör halfva. Staden.
De kuperade gatorna äro betydligt krokigare och Hängare än
Vfåers samt Sirlfivka sig ända ned till fioden.

5.; om ummmgna Monkan.

.Dråplig humoreslf.

 

.

)

 

,f V "War" A

ff;-  Pianomusik. -wàf-"ff
Nytt program måndagen den 12 september.
Even fuellafårändringwr i programme! förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidninizen Kniinars Aktånbolaas Boktryakeri

-umuä pd gap 17;an f fä lapa. pzàuimåazd nångpaw sapaq :law-Ian

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages