#2785_1: Biografteatern Göta_1

Biegretteetem Göte

 Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska I Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande- bilder
allafdagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 en).

Program

fr. o. m. den 12, t. Q. m. Iden 14 september:
Svenska, bilder: Å

la" Laxiske vid  Intressant.

2. Den stora internationella brott-
ningskamnen i Köpenhamn.

Världe - förnämsta brottare é täftam um världs-
mästerskapet. om eröfmdes af G. Lari-citat.

 

Följande champiolm deltaga:
Paul Mer-tens,  Frahz Gyklop,
Berlin. i Englands starkaste
1 man.

tysk-ryss.

I 1 f. eefloff.
1

JG". Krook,  ; fp. le Colosse,
Sveriges mäster- i  Raddafz, å Frankrikes (-hanr
Bli-211.351.)rotterreÅ JL Pomm. Herkules. 1 pion.
- M. Pugatschoff, i JWacdonald,

kosack-uh ampipn. 

:Yi Mitterger,

Steierm. champion.

Elliot-Hands ehamp.
gl Jurich,
Världsm ästare.

Ghs. Ner-old,

Luxe-mb. champion.

 

 

 

 

Said Kahoufa, i

Indiens (champion 

Den mest fängslande loch spämmnde brottninge-

kamp som någon-sm ägt rum mellan berömda champim-zfs.
Mycket intressanta brottarebilder.

3. PERBTA..

materialet ekådespel från .Rummen téd.
Fängslande tidsbilcl. -

Beskrifning å andra sidan.

ä äei remamiska Basklamlei.
Pyrenéerna.. b - I .
Beek1-11311irxg- å andra. sidmi.

4.

5:   I- Komedi i fiera afdelmngàr. Ä

Dråplig framställning om huruledes två grannar, F runssård
och Dutrac, genom underrättelsen att apacher husera i grann-
skapet, bli skrämda. från vvettet.samthuru de under skräckens
intiytandeI bete sig. 1 r

X Öfvermåttmz komisk f

q

  WW Pianomusik. mm-
Nytt program torsdagen den 15 september.
Eventuelluföråndringar iprogrammetförbehåilés.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

i:4117305 pd gap man fa :13-0 gazuwzuåcud -nöwpaw sapaq new-:an

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages