#2784_1: Biografteatern Göta_1

Biegietteetem Gefle

H!!

t Södra Vägen, Framsta.
- Siadens föl-gta och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Före-visningar af lefvande bilder

alle (lagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jäinväl kl. 4,10 e.m.

 

 

 

 

fr. .0. In. den 15 t. e. ni. den 18 september:
Svenska. bilder.

l. "Ronneby- med dess natursköna
omgilningarr.

En. Mimnwdenfliyt fuacfrer alm-tflflfrblld.

Ö I. l
2. anets makt. 1 - i
ffripmzde imtirlsrlmma af Anflfrf? Ai-nyzmhlc.
OfnerZàigaéf spulmlf af Wife",st från .Paris fläm-
sm scener. i. , i
Illlöaf-.s-tklae-.shiy seizäwihef.
Målaren-H.,......,.............,..,u....... André llnll.
Vännen ... flfnnttenborgen
Modellen  Madame Snntlry.1
läeski-itnin;IV n andra sidan. l

3..V Nykomling ns hjiyllnmf.l

Spännande lm",de

x

i

   

 

4. Gomosiön.

En af not-fm Italiens (Jackman-le alpejöwr.
IHM-liga, b-is-celwnwn Filmen (if:- wrM-sfiwkt kolar-amd.

Beskrilfning :i innan sillnn.

P5. När starka lrulAnderfsson kom-

mer i farten., i I

i Fm .Ånrlnrnsnn han" nnntå-illtisl honI ett liermknp för nttl git
linsniodern till luunln. llifirigenom lånl hon tiilltälltA ntt Onmättn
sin respektingitvnmle ntyrkn i Verklighet.

lflelrin-Alizipvty in" .hemknmmet från mimmi, och (let hzn" kom-
inetftt åkdon mefl rcngmlnet, diverse hett-orten m. in. Fru An-
dersson kommer nt och tnr (Pinot ling-(inet. l ett pain-kastsin-lm"
hon zilltsimnm-ins tvimfn igenom väggen in i holetzulen.

Då hon .skull till :nt lmnern rummet, få grannarnamiller-
tlill besök nf henne. llnn kommer emellertid tlivåirsigenolntnkut,
åttöljcl till en (lel möhlei". I .

Hon in" en iiktn pnrhn då =let gnllur att gör-.i uppköp.
Kollnifvufl hvimi i lut-ten. din" ninn ej gin" henne till lags. Äk-

.llonen pii gntun vinkel" hun omkull. Till slut minstu folketskiuku

polisen på henne. Mun en liniistnpel in" för lite. han fin- till
Vintern. Ett iii-sgenn-nlu lmlirwr liiilitil tfn Andersson. Men då
hon tycker sin" lin Innttit ililnniml länge nog. gär hon löst på.
fiörren, .som iintnrlintvis hr.le Upp, nuh Hit léilnnnl" frn Ånflvrs-
son fängelset ninlt Iminlöi" nålenn pn lll: mkthntxninlv.

"f Pianonmsik. Vf 
Nytt1 pregmin måndagen den 19 september.
Gvenfuellajöråndfingar iprogframmefförbehåifes

 

fff fw x

Kalmar 1910. Tidningen Kalmms Akticvhlnlays Biilztrvcl-:PIS

wa:ng gel gap 4:;an fa :po Jawwnxöwd nävgpaw sapaq uaåman-f

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages