#2783_1: Biografteatern Göta_1

Biegrellleelem Gute

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska- Bfioyrafteatern.)

.Förevisningar af lefvande bilder

alla" dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 9.111.

 

Program

fr. 0. m. den 19 t. e. nl. den .21 september:
Svensk nyhet!

Il. Badorlslil vid Mölle.

Mycke! intressanta bildm- från den bmjkfade bad-
ofrlgn fem! Kullen. -

Kullen lnnI nllllll val-il en kllr lillllylalsm-l lör lnrisler nell
pn senare även l-:ltt en viss betydelse gemnn llel lmnlinentaln
luullilxslnn nlvel-klus vill (less lut Vill lnulorten Mölle. Våra bil-
ller gill"sz en le lön-eslàillnlng mn flelln lirilnflslif såväl i milen
smn pil lnnll. f V

Konstilm.
21 onkeln "än Amerika. Stor komedi-

llun rike unlwln illerlmnnner
lnm lmlhnwr sigr i sllirsln zlrmml
sinnolnyz

110m,
för :lll Ill-(älva sina nevöers

Den mm, snm lwfllnn iir rik fwh lnnelnlll en lrznnslåenlle-

ställning i snlnlnillel, laltur nlun lin-Imrmnnrlc lmsln ut lmnlnn.
llen :null-b, slnn :lr llntti;IV pn ålgmlelnr, men lmr ett gmlt
lljiirln, nmltngcr mell öppna: urnnll" sin nlyl-k-ligrc lin-11 fattig-e rm-
lwl lll-11 erlljnller llunlnn nll stunnn lll-ll lleln lnlns enklnlil"Å
Miljardären ll-sflnnnsnlurm- ulln sina ilgullelnr lill llen sun.
så! vill nmltngit lnnmln lrnls lnlns lll-:regilnujnttiQ-llum.

3. Folchello från Narbonne.

IMa-[011879 legend. I Kolorrrarl.
Vacker Och gripande bild.

lål;-sk1-il"nin;: n :null-.l Millan.

Bilderffrån franska Usqurika.

Seder 0071 bruk i Salmlamw.
. Infnssflnla Hamre-(rnorm- fràln (le svartasvärldsdel.
lleskril-ning-n andra sillun

Begadin söker nlalseeller "Trä.
gen vinner".

Sylzflwrligen komisk komedi W imtelflifuetf

4,.

5.

Pianomusiik. gå
Nytt program torsdagen den -22 september.
6 ven fuellg förändringar i programmef förbehållesI

 

 

Kalmar 1910. Tidniruren Kalmars Aktiebolaes Boktrvekeri

men lfltszlr som mnf

-unpå gaf pp nga-10:, fa Lpo Izznuuuwfimd :Empaw sapaq uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages