#2780_1: Biografteatern Göta_1

:191

i Biagratteatern Greta

Södra Vägen, Framsta.
Siallens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografiteatern.)

Pörevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e..m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

 Py r oig r a m

fr. o. nl. den 29iisept. t. o. nl. den 2

I. Storl febsllms1 sullanen af Sola.

Intressanta nnatarialder.

Bilder från. fjärran världsdel.

Vi förflyttae.Å till fjärran världsdel; Den mäktige snltanen
af Solo vgifverien stor fest. Först tågar sultanens brokiga armé
nt till ...testplatsqir, följd at sultanens hedersvakt, företradd at
IA klingande milsik. Följa så prinsarne Vid hofvet7 omgifna af
VVsina lnppvaktander samt hofdamerna. Vi se sultanen trada nt
ur sitt palats Vid presidentens arm och åtföljd af europeiska
myndigheter. Den officiella mottagningen tager (larpå sin början,
hvarunder trupperna afgifva (lå-nande saluter. Med anledning
af festligheten får folket mottaga riklig-a gåfvor, bestående af
matvaror, frukter m. m. Sedan festligheten så "ar afslntad af-
reser presidenten i galaspann. Filmen afslutas med pilgrims-
färden till moskén. Hvart tolfte år promenerar snltanen till

fots på slottets stora gård. 1

2. Spanskt Amililärlif.

Léfliga, omväxlande krigsbilder. i
.Under Spaniens sol!
Beskrifning å andra sidan.

Konstiilm. KonstIilrn.

i. Il II I i
Inlel ar som vanlans lider".i
Betagande vacker karleksidyll.

Amors? roll utföres af Lilla Schäfer vid Sarah
Bernhardt-teatern i Paris. 4

Beskrifning se andra sidan.

4. Ell kungligt Eden.

Hanförande scenerier från det italienska kungaslottet Ca-
sertas världsberömda sköna park med dess storartade Vatten-
konster och konstverk, sådana som Dianas jakt, Venus vid badet
m. fl. Oaserta ar beläget strax utanför Neapel.

5. Lehman som gendarm.

Äter en dråplig bild af den omtyckte Lehman.

 

Okt. :

3.

Pianomusik.
Nytt program måndagen den 3 oktober.
Evenfuellaföråndringar i programme! förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryokeri

P89 "efme

I

LUS?

-urqnå pd Jap ppm, fa :po (awquEoJc-I .möngpa

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages