#2779: Biografteatern Göta

. k vi.
, .I

 

 

. (Stadens rt ch 

Söàva Vägen, Tvamskà.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.

Förevisningar af lefvande bilder

4 alla dagar kl. 6,10 7,10, 8;10 .och 9,10q em. 083.! söndagar jämväl kl. 4,10 em.

PROGRAM

fr. o. m. den 5 t. o. m. den 7 September: -
.OQOOOQO-.000000ICO-OOOOOOOOOO

 
  
 
 

  
 
  
 

  
 
 
 

 :Widaröåfsiàfan i Menmo. ä
Konungen ni iS-nåreiägélnaå:også-Eigäiällningen. 1
ä-OIOOOOOOOÖOO".Ou-IOOOOOOOä
 II (I u i! g:
. q synnerligen intressant vnnklighetsskimning. .
O

a; rv 1, :2,7
. Mif" " JM-

,

Härliga nalurscenerier.

:00000000OoooeeoeeeeeeeeeOcab:
lg Lehman år nervös." I g

Skämt i flera afdelningar.

 

Ngn ptogvanx .öovsåagén nen. 8 Sepkemnet.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryekeri. .

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain