#2778: Biografteatern Göta

(Stadens första och äldsta" biograf.)

Söönca Vägen, I:S-.lczml-slczl.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla (lagar, kl. 6,10 7,10, 8,10: och 9,10 em. 3.! söndagar jàmvàl kl. 4,10 em.

PROGRAM

lfr. o. m. Måndagen den l9-l. o.. m. Ullsdagan den 2l Seplambar:
SYenSk i   

  aåoelslli eld. :   i

Konstlilm 2

Onkeln från Amerika. -

Stor komedi.

 
 

    

 
 
 

Folchetto bonne.

Historisk legend. (Kolorerad.) Vacker ochwgripande bild.

 

 

-
(Bilder från franska Osiaf ika. Å

Synnerligen komisk komedi ul- teaterlifvet.

Regadin säker plats eller "lrägen Iwinner".

:Ngn pmgeam ömse-egen åen 2.2. September.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain