#2777: Biografteatern Göta

(Stadens första och igra)

Söåm Vägen, Tum-sia.

(Aktieboäaget Svenska Biografmatfern.)

Förevisningar af lefvande bilder-

-a.11a. dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 983.! söndagar jämvàl kl. 4,10 9.111.

  
    
    

 

new-cowoooe
 1- dagenaz--L--e--Nwm-M f

"11.1.1121 .. 511  mm-

Occooonooowooowyowf v00..
" Lifvets sanning.

Mellan kärlek nch hämnd.

 
 

  

  

,.

 

   

 

 . , Holländsk porslinsmålning.

Originell film i lefvande hilllevI i färger af Palhé Fréres. g

f Tonlollini har ei lur iU kärlek.

Mycket komisk.

 

:Ngn pmgeam Nånåagen åen 5 September.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain