#2776: Biografteatern Göta

.i

      

(Stadens första och äldsta biograf.)

Södra Vågen, cSricanxsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 am. 083.! söndagar jamval kl. 4,10s em.

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den 24 l. n. m. Onsdagen den 26 llkt.:

nndervattensbåt.

Denna häpnadsväckande amerikanska bildserie visar oss kinematograhens stora unngift att fram- f
ställa sådana märkvärdigheter. som vi aldrig blifva i tillfälle att se i verkligheten.

Dödens ö, Phile

Praktfull natur-bild. Prakifull nature-bild.
..--.------------J---.-------.

  
 

  
  
 

 

   

 
    

 

Kom stlilm 2 K-onselilm z I

Ngan hitdev Stan Biatlshvona.

Garnisonens idrottsöfningar å Vämö den 2l sistl. augusti. Roddtäflingen i Vämöviken m. m.

 En ofarlig rival en" "Kvinnans listnir

Humor-esk!

 

"Skatt program "ömse-agendan 2.1 Öhtoher; I

Var ieke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall besöka; Göta är och iörblifverV bäst!

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktryckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain