#2775: Biografteatern Göta

WL 42 
ll 1 i:

(Stadens första oc (i

Sööxa Vågen, fivamska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.

Föravisningar af lafvande bildar

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 am. 9583.! söndagar jamval kl. 4,10 am.

PROGRAM

fr. o. m. Torsdagen den 22 l. u. m. Söndagen den 25 Septembar:

Nya scenevler   Skum.

Ståtliga vyer från "världens hufvudstad". Försiklassig sevärdhet!

Augusta är I oförbätterlig.

Hvad en yrhäita kan hitta på.

QQQQQGGWQQGQQQWG QGOQWQQWG
Ny Amerikansk sensationsfllm! Q

g o I1 Q y
å P a nat" :uanskaäsretrnl  r. ä w

8eeeeeeeeeeeeeewee:f

så Mål-(09 .X Selma-mä

   

Tidsbild från l8zde seklet.

 

Den nye generalen

eller

Kläderna göra ej mannen.

Särdeles roligt.

 

 

Ngn pmgmm Nänàagen (len 2.6 September.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrvckeri.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain