#2774: Biografteatern Göta

, , - 4 . , , , 1 i . 1 .
1 I ewa-me Tkr 1 Å.  -1 Arv-fen" 
, får; 2,1 l , v . år .14 . . . 1 . .

. 4

     

 lf,
Welle

1,111, 11;
1 . 1

Sten oc äldsta biograf.)
öàra Vägen, Tramsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 e.111. 083.! söndagar jamval kl. 4,10Åe.111.

PROGRAM

I fr. n. m. Måndagn den 26 l. n. m. Dnsdagnn den 28 September:
Aktunell llyhet: i

erjsan (Wen: jäscgpåev yjädelsedrag;  

 

 

Storslagna festbilder;

   

ns

ge ens triumf.
Qaaeeeeeeeeeeeeeeeeg

   

f

Mime r Kensinärskärlek. g

Spännande, Itragisk Iifssaga.
Dramat är synnerligen lyckligt iscensatt samt speladt af framstående artister.
Naturskiiiea Inmgifningar.

w ae ae eeeeeeeeeeeeeeeewee

Le Roehelle och Bretonske sundet.

Seenerier från nordfranska kusten. Sällsynt sevärda naturbilder

 

Kassärskans beundrare eller Kärlekens vedermiider.

Säker bot för dåligt Iynne. .
-

Nytt program .öovsåagen àen 2.9 Septemtm.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:sIBoktryckex-i.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain