#2773: Biografteatern Göta

I (Stadens första och äldsta biograf.)
Söàva Vägen, cymmska.
i (Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvamle bilder

allaJ dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 3,10 em. 083.! söndagar jämval kl. 4,109111.

W g i
lr R A
ir.. e, m.. lelgealegen den 29 l. e.. m.. Söndagen den 23 åkt: f

Start myEen-etslprogram 2V

  

 
 
 

 

 

    

  

 

föryexla med förekommande

m mi nun inwimgiimen

Utmärkta bilder tagna ifL-issabxon under sjä-vaa revolutionsådagarne. Ej att"

x. W - bilder, Vsom tägitstöre ireimlntiinne-n-iV

i "1

 
 

Dramatisk seen af Brade, epeled af fröken Belvair från Gumédie Franeaise.
En gripande bild ur Parisifvet.

  

  

Kriget i Uppland.

Veckans fältöfningar under konungens ledning. Från egen atelier och de b
i Bilden för dagen! Bör ses allx alla!

I llel elektriska husel. W 

Nyttan af att ha en "elektrisk" hetjäntw En första klassens-skämtbild.

ästa bilder som blifvit upptagna.

Ngn program Måne-egen (len 22k Skinner.
Var ieke i lvifvel omihvilken biograf Ni skall besöka; Göta år och förblitver bäst! ff--f

 

KalmarrlQlO. Tidningen Kalmars A.-B:s Boktrv:fm-nia

BXNàA

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain