#2772: Biografteatern Göta

(Stadensfsta och .tabiografà s 

566.121 Vågen, :fram-sta. W
. 1 . (Aktiebolaget Svenska Biograiteatern.) 11 l 1
f " Förevisningar af lefvanfle . bllder .
I alla daga1k1.6,1o 7,10, 8,10 och 9,10 6.111. 683.! söndagar jamval kl. 4.106.111.
PROGRAM

fr.-o. m. Torsdagen 1den 29I September i. e. m. Söndagen den 2 Oktober:

 
  

1 Intressanta nwaltlrlnildelf. fe Bildel- feåh fjärran världsdel. 1 11

l Spanskt " militårlif. W

Liflwigwaélomväxlande krigsbilrler. h Under" Spanäenswwsfol!

   
  
 

o 1 Klbmstfilm! . Konstfilmn! .
. o nle  r so   v H
IAmores! roll utföres .af Lilla Schäfer vid Sarah Bernhardl-ieaterfn i Pau-is..

O
. Betagande vacker kärleksidyll. 1 g
0.000. .fee W 0

ÄHänförande seenerief från det italienska kangaslottet Basel-tas världsberömda sköna park med dess1 stol-aytatle vattenkonster oeh
V konstverk, sådana som Dianas jakt, Venus vid badet m. fl.. Uaserta är beläget strax utanför Neapel.

  

   

   

 
 

  

 

LEHMAN som GENDARM. K 

Äter en dråplig blid awf den omtyckte Lehman..

 

 

NEW "Pm-WWW NÄWMQW åen 3 matcher.

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars A.-B:s Bektrlvckewri. 1

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain