#2770: Biografteatern Göta

w .

  

1"1 I H 111,3115125-
1 0 :[1021- 1 1
1 11

de fr C  gra) 
u u P A
é Soöxa Vagn, yvamsia.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla; dagar kl. 6,10 7,10, 8,10 och 9,10 0.111. 083.! söndagar L1"?1311111?:"1,1qu;1. 4,10 0.111.
PROGRAM
fr. 0. m. Torsdagon denV 15 I. o. m.ISön:dagon den 18 September:
 W lilllillllillvwF ÅJUllaD I! Dmgl

SvenskaJ 111111011:  g w
E" "lumàrdenuigt neka.- natm-bilu. 

Vi

Ärrihlnlätsmnullltl I

Gripnde ynulidsdrama af André Arnjvelde.

:Jil en:

 

 
 

 

Öfverl-ägset speladt af artister från Paris främsta scener. Försiklassig sevärdhet.

I Du...OOOOOOOIOOOOOOOOOOOOQO.

I - 2 Det nygwa äkta paret, i
:OOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOO
11  I C 0 m 0 Sj Ö n. I 1 I .

1 I". En af norra Italiensävaekraste alpsjöar. "P".-k

ll. -- Härliga scenerier. - Filmen är arlisiisldvknloreradffi

Q
V I

 
  
 
 

 

  

När starka fru indersson kommer i farten.,

 

 

Ngki program Nånåagen àen 1.9 Sepiemisev.

Kalmar 1910. Tidningen. Kalmars A.-B:s Boktrycimrii

 

 

I 1..

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain