#2768_1: Biografteatern Göta_1

Grill,Å I

Södra Vägen, Framstii.
w Siadecps första och äldsta biograf 
(Aktiebolaget Svenska, Bfiogfrafteweraud

Förevieningaif af lefvaiide miller
.alla :dagar kl. 6,10., 7,10, 0,10, 9,10 fam;
söndagar jänrwäl kl. 4,l0 om., f

Program

fr. o. m. den 22 t. 0. m. den 2-4 Augusti-z
l.. el -slsla- viilikaiiisflia iiikmllel
i  i.lugnar-ina.. Viilkanfevn (lhyniero.

Denna bild Visar oss ett eldspa-iitande berg, som på sista
tiden låtit tala rätt mycket .om sig. De keramiska. öarna, ett.
ytterst fruktbart land, haåe redan haft att göra med sådana
väldiga natur-företeelser. Ett förnyat utbrott af den till synes
utslocknade Vulkanen Chyniero forsatte befolkningen på Tene-
riffa i .stort uppror- Den på Teneriffas pik belägna vnlkanen
ligger ungefär på bergets topp, på hvilken äfven befinner
enetörre vulkanisk 11-1611 redan sedan historiska tider utslocknad
krater.

Det förnyade utbrotfet utgick icke från hnfvuclkratern
älta-n från några bredvid liggande. - -

Ett farligt vågstycke företog en amerikansk professor
Per-ret, som med vår fotograf klättrade uppför det 3,710 meter
höga berget och där togo bilder. Vi se,hu1-u stora rökmoln
kvälla fram 111" jorden och hur forskaren vid kanten af kratern
mäter temperaturen med en elektrisk termometer, som visar
830 grader.

2. Hair Salen skapas,

Sdrdeles intressant.. ,

l. Fioltillverkarens Verkatad. 2. Trälen skäras till, 3.
Stämman isättes. 4. Läcker-ingen. 5. En fiol repareras. 6. En
äkta Stradivar-iiis, tillverkad  1704 och Värd 75,000 francs.

 

 

 

Chicagolirman iiEssanaysw stora succesnummer:

3, Kiealursroivariie fran Texas.

ÅKolosalt spännande äfventyrsskildrmg.

Inspelad af äkta cowboys på deras eget område å
Nordamerikas prärien och behandlande lifvet sådant
det z" verkligheten är. 4

Se andra1 sidan!
4.

Fiskodling.
5.

 

Mycket intreseam.

En iiweeliad korfhisloria.

Skämt.

hww--l- Pianomusik. à --------- -ä-
Nytt program torsdagen denY 25 augusti,
Evenfuellaföråndringar iprogmmmef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidninaen Kalmar Aktiebolazze Boktrvckeri

 

:umeå 9:! gap :2,1an fa 1,120 gawumxåwci sångpaw sapaq uaafijqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages