#2767_1: Biografteatern Göta_1

Biogralteatera 

I KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och .äldsta biograf 4-
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)
Föreviamong-airP af lefvamle bilder
alla dagar kl. 6,10; 7,10; 8,10, 9,10fe.m.;
söndagar jämväl. kl. 4,1Q e.m.

i Program

fr. o. m. den 18 t. 0. m. (len 2leuug-ust-izi 

I. Konung Edwards griftefärd. 

Det mest imposanta sorgetåg världen skådat. --

Femtiotre kungar och prinsar från trettiofem lan-
der deltaga. 1 . b 1

.Den 20 sistlidne maj fördes konung Edward 71des
stoft till den sista hvilan; Våra ypperliga bilder visa
dels sorgetågets frammarsch iLondon från Westminster
Hall, dels efter ankomsten till Windsor. 

Se andra sidan !

l2...."1-"IJen försmådcla kvssen-

En arbetare som skall gå till sitt dags-arbete vill dessför-

innan ha en kyss af sin hustru, men denna som var vid dåligt
lynne tillbakavisar honom. .

Om aftonen inträffar emellertid en fruktansvärd olycka i
den lilla byn där handlingen utspelas. En explosion äger rum
och många såras och dödas. "

Hemmet, som Vi gjort bekantskap, med har blifvit hårt
träffat af olyckan. Ryktet meddelar att den unge arbetaren blif-
vit dödad, och hans hustru som om morgonen Visat sig ovanlig
mot honom ångrar nu sitt beteende.

Men ryktet visar sig snart Vara ogrundat, i det den lilla
flickan upptäcker att hennes far lefver.

3. Älsken hvarandra-inbörcles.

Vacker och tankeväckande dramatisk bild.
(Hufvudrollen utförns af: skådespelaren hr R. Atea-andra

Vid Comedie Franoaise.) .
Kinematograji i flera färger från Patké Freres.
Se andra sidan!

4. Hur man blir sjöman.

l Ytterst fängslande bildserie från lifoetien fransk
skeppsgosseskola. " i .

. 1. Sönerna till hafvets offer upptagas i skolan. 2.1De
nya eleverna mottagas. 3. Den första unifornien. 4. ÅRevelj.

5. Doktorn på besök. 6. Honnörk.. 7. Undervisning i boxning.
8. Vid laroloanken. 9. Roddsport. 10. Fanan hälsasu 11. vvConi-

ment on fait un marina) (Hur marinen skapas.) 12. Ater hemma.-

5. l-Iäxmäslaren.
Kemisk trieklilm. -

:i Pianomusik. ----
Nytt program måndagen den 22 augusti.
6 ven fuella förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebol-azs Boktryokeri

i -unmå pd pp 1:;an fa Lpo I:amma-Lao"chaf ninapaw sapaq "uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages