#2766_2: Biografteatern Göta_1

Fala Mgana.

I en liten landsortsstad bodde en ung skald med
sin gamla moder. Hon var alltid mycket mån om sin
son, men han långtade ut till Paris, där han tillbrin-
gat sina studieår. Han kåmpade med sig själf för att
icke visa sin moder att han långtade bort från henne.
Men han kan icke nedslå sin langtan och en natt
smyger han sig från sitt hem. För sista gången ståller
han sig framför fönstret till moderns rum och skyndar
sedanP därifrån. Plötsligt öppnar modern fönstren,
men hon ser ingen. Om morgonen, då hennes tro-
tjanarinna kommer in, talar hon om för henne att
hennes son hade låmnat henne. Under tiden har denne
skyndat till Paris, dar han under jubel blir mottagen
af sina vanner, och snart har han glömt sin gamla
moder. Hans arbeten blifva bemårkta och uppförda
af konstnårer. En konstnärinna intresserar honom
isynnerhet, med beredvillighet studerar hon hans verk.
Månader hafva gått och i den lilla landsortsstaden
har ett stackars blödande modershjarta upphört att slå.
Det har brustit under längtan efter det trolösa barnet.
Man baddar henne till den sista hvilan, men bland
de sörjande finna vi icke sonen, hvilken långt från
henne befinner sig hos sin älskade, som nu åter stu-
derar ett nytt verk af honom. Försjunken i djupat
tankar betraktar han den vackra kvinnan, då plötslig
hans hem dyker upp för honom. Han ser likföljet,
de sörjande, och en förskråckelse kommer öfver honom.
Konstnårinnan ser på honom och på hennes begaran
att få veta hvad som fattas honom, stöter han henne
tillbaka Och rusar ut genom dörren. Han skyndar nu
till sitt hem, och sökande går han fram genom ga-
torna, ty allting har förandrat sig. Han påskyndar
sina steg och åndtligen står han framför dörren till
sitt hem; han knackar på, men ingen svarar, och en
dunkel aning kommer öfver honom då han får se ett
annat namn på dörren. Då blir han öfvertygad om
att hans moder dödt utan att han fått trycka de trötta
ögonen tillsamman och utan att hon för sista gången
valsignadt honom. Han faller tillsamman och gråter
bittert och som en bön kommer från hans mun de
orden: Moder, förlåt mig. "

kabåågjsa

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages