#2766_1: Biografteatern Göta_1

Blegrallealera Göta

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisninga-r af lefvande bilder.

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.;
söndagar jämval kl. 6,10 e.1n.

...Program-

fr. 0. naden 16 t. 0. rn. den 18 Maj:

l. Kanten Ferbers sista flykt.

Vi hafva här tillfälle att se en förträfflig llykt., företagen
af den nyligen förolyekade aviatikern Fel-ber. I jämna kurvor
(lrager jattefägeln förbi våra ögon. Kort efter störtade den
djarfve flygaren ned med sin zeroplan Och blef ihjalklalnd.

2. Barnens :lag i Västerås.

.Egen fotograferna-(13

3. Fata IMorgana.

.Beslu-ifning, se andra sidan.

Enastående konstfilm! Enastående konstfilln!

4. Våren.

Den mknnmle naturen. n,

llfgtologisk idyll, iscensatt af "Louis Feilillade med,
särskildt komponerad musik Lif Adolf Smnislcis.

Denna tjusamle tonbilcl har efter föreställning
inför Stockholms-pressen erhållit lofofrol sås-om varande
det vackraste som i denna väg framförts å biograf.

- l åtta aldelnivngan:

l. Källorna vakna. 2. Vän-öster från lunflarna. 3. Vår-
nylnfernzlhl (lans. 4. Kärleksgudens symfoni. ö. Naturens gåfvor.

(J. Från blommande grenar tona åter jublande melodier. 7.1
ungdomens vår. 8. I blonlsterprakt. -

5. Konsten att välja sig man.

Mycket lustiga scener saint en god ledning 
våra damer.

M Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 19 maj.
E ven fuella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidninaen Kalmars Aktiebolaas Bal-:tryckeri

-ungnö pd 1gap 1:;an fa :po Izaummmöond nämpaw sapaq uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages