#2765: Biografteatern Göta

v Biegraiteatera Geta

H!!

KALMAR
. Södra Vägen, Framsta.
-- Siadems första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biograf-teatern.)

Förevisningar af lefvande bilder.GW

2.
3.

zigenerska, att hon en gång i liEVet skall bli prinsessa. Zige-
nerskan ar Varmt betagen i en page hos drottningen, men hon
är mycket bekymrad öfverI att utsikterna till att ia se sin dröm
förverkligad äro såy sina. i
till hjälp ocli ger henne en liten trolltrumma så beskaäad, att
vid (less ljud alla lidanden och kramper botas.
rykte sprider sig,

bredt. Hon kallas till slottet för att bota kungen, och nu in-
traHar det märkliga, att hon göres till prinsessa och blir gift
med pagen.

4.

en resa med Canadian Express-järnvägen.

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 am;
söndagar jämväl kl. l1,10 e.m.

I Program

fr. I0. m. den 29 t. 0. m. den 31 augusti:
Nyliet för dagen: I

Simunevisaingen i Karlskmna
söndagen den 21 augusti 1910.

Lyckade bilder.
Borsrrekäiler.

Egendomliga natur-fenomen.-

Basilde. zigenerskan.
Fantastisk händelse.

Stjarntydaren hos en mäktig drottning förutsäger en Vacker

En gammal trollgumma kommer henne

Zigenerskans
tack Vare trumman, som en löpeld vidt och

Genom Kanada.

Sällsynt fängslande och vacker bddsamlmg från

1. Vancouverexpressen lämna Montreal.

2. Genom staden Ottawa. Det berömda parlamentshuset.
i. Cliamplains historiska skepp på Szt Lawrence-Boden.
4. Montmorency-fallen.

5. Atlantiska expressen far genom det vilda Rogers-passet.
6. Fraseriloden och Klippiga bergen iBritiska Columbia.
7 . På Okonogan-sjön.

8. En Pacifik-ångare anländer till Victoria i Britiska Cow

-uninö pd pp .ms-m] fa 11:10 .femma-.145on nönipaw sapaq, :13:11-1an

lnmbia.

9. En kanadensisk cowboy.
På Vag" till fjärran norden.

oklar Smiths automat.

Skdmmummer af första may. f

o

Pianomusik. P
Nytt program torsdagen den 1 september.

6 ven fyella förändringar i programmefföràeh ålks.

 

Kalmar 1910. Tidnineen Kalmars Aktiebolag Boktrvekeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain