#2764: Biografteatern Göta

f KALMAR i

Södra Vägen, Framstzz.
Stadens första och äldst-a biograf --
(Alcti"ebolu-getI Sirenslm Biografteumeru.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl". 6,10, 7,10, 5,10, 9,10 e.m.;
söndagar järnväl kl. 4,10 e.m.

Program

lr. 1o. m. den 13 t. 0. m. den 17lAugusti:

l. lluflensrrike. Iballung fr. Turin.

Sdrdeles intressant bildserie från de stora ballong-
tàlflingarne i Turin.
Klart till flykt.
Upp i höjden.
Turin sedt ofvanifrån.
Lyckad landning.
En farlig situation: ballongen sliter sig lös med en
man hängande i nätverket.

2. Blommor.

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från
södern i en koloration, sd naturlig, att den måste väcka
när djupaste beundran och förvåning.

Konstiilm! - .

3. Anno IBTO.

Spännande episod från fransk-tyska kriget.
Hufvudrollerna utföras af de framstående parisiska skåde-

spelarne herr Louis Gauthier, Volny och Clement samt fröken
Degeral.

4. Vid den rvskmersiska gränsen.

Vacker och intressant naturbild.

5. Ghaniecler. -

Utmärkt
skådespel.

Genom spaltlånga referat är Ohanteclers historia redan
känd af en hvar Chantecler7 tuppen. som stolt och beundrad
vandrar kring hönsgården, för-kunnande att han ensam med sin
inorgonhalsning förmår solen att gå upp. Så blir hans kärlek
till fasanhönan hans öde; han råkar försofva sig en morgon A-
och ändå går solen upp] Hans rykte är förbi och föraktad sö-
ker han döden.

Vår rolig-a parodiska framställning omfattar följande scener:

1. Ingen reklam. (Tillägnadtreklammastmien-författaren.)

2. I hönsgården. (lzsta akten.) I

3. Fasanhönan kommer på besök.

4. Putt, putt7 putt, lilla tupp.

5. 22dra lakten: Dagen gryr.
annars går solen icke upp).

6. Stor mottagning hos fru Pärlhöna.

7. Ghantecler besegrar sin rival.

8. Natt i skogen.

9. Chantecler följer fiasanhönan.

10. Ohantecler faller i sömn.

11. :Solen är uppe, Ghantecler.)

12. Ohantecler söker döden.

Biegretteetern Göte

wrwwr

Kommun:

lyckad parodi af Rostands beryktade

szw måste ut och Gala
PD b J

Pianomusik.
Nytt progranltorsdagen den 18 augusti
Even tuella förändringar i programmet för-beh ältes1

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryekeri

i:mimo- pd igap :us-ml fa Lpo gawwaäon nånmaw sapaq uaamqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain