#2762: Biografteatern Göta

Biogrsitestern söta

:I KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Siam-lens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.;
1söndagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 2 t. o. m. den 4 Maj:
Enastående kinematografbild.

I. Kinemaiografering af mikrosktpi-
ska djur.

Intressenaolcanile experiment ntförola å Pathé
Fràres laboratorium under ledning af Da" Cornnienolaa
i Paris.

1. mlikroskop som användas Vid undersökningarna. 2.
En frisk ratta skall undersökas. 3. Man afklipper svansspet-
sen för att få en droppe blod7 som man placerar mellan tvanne
glasskifvor under inikroskopet. 4. Hvad inan ser i blodet från
en frisk råtta. 5. Mun inynipar söinnsjuka på råttan genom
att under huden inspruta blod från en sömnsjuk. G. Tredje
dagen efter inympningen: Man konstaterar-i djurets blod talrika
trypanosoiner, som röra sig tillsammans med de röda blodku-
lorna7 hvars elasticitet man lägger niarke till. 7. Fjärde dagen
efter inyinpningen: Purasiterna förökas på ett oroväckande satt
och förvärra på en dag sjukdomen i högsta grad. 8. Femte
dagen efter inympningen: Trypanosomernas antal ökas i sådan
grad att råttan dör. - Denna iförskrackliga sjukdom för-orsakas
af den centralafrilmnska Tse-fllse-flugans stygn.

2. Ludwig XI.

Stort historiskt clrania.

f Innehåll: Den grymme LudwigI XI af Frankrike låter
år 1483 hakta hertig-en at" Neinours för att kunna tillskansa sig
hans gods. Trots den inflytelserike läkarens Coitiers råd låter
kungen på sin gunstling Tristans inrådan afrätta hertigen. Den-
nes son kommer några år därefter under namn af grefve von
Rethel som sandebud från hertigen af Bourgogne utmanar kun-
gen, men blir tillfangatagen. Hans moder ber om nåd hos den
nu döende kungen, hvars lille son7 Carl VIII, beviljar nådean-
sökan. För sent - Tristan kommer med dödsbudet, hvarpå
hertig-innan faller döende ned vid tyrannens ifötter.

1. Konung Ludwig befaller. 2. Hertigen af Neinours
häktas.  En van och en fiende. 4. Iflertigens afsked. 5?
Sändebud från Hertigen af Bourgogne. 6. Kungen utmanas.
7. I bakhåll. 8. Igenkänd af Tristan, fangslas sändebudet,
hertigen af Nemours son. 9. Ludwigs bikt. 10. Tyrannens
syner. 11. Kungen räddas genom sin feghet. 12. Den flyktade
hertigen förföljes. 13. Ater fången. 14. Tyrannens sista stun-
der. 15. Hertiginnan ber för sin son. 16. Ludwigs son, Carl
VIII, tager kronan. 17. Benådad. 18. Tyrannens sista akt.
12). För sent. 20. Det sista offret.

Biofon: Obs! Ny bild ur grefven af Luxemburg.

3. Polka-Duell.

Af Lisa Weise och Julias Sachs vid Nens Op.
Teater, Berlin. I

4. En guldgrufva i Australien.Å

Synnerligen intressanta bilder från den stora
galolgrnfuan nicl Graham Town i Nya Syd- Wales,
Australien.

Med hjälp af jattepumpen, som lämnar ända till 4,000
liter vatten i minuten, krossas först det guldförande inineralet,
som blandas med kvicksilfver för att därinedelst isärskilda kärl
befrias ifrån sina föroreningar. Därpå. uppsamlas amalgamet i
cisterner och pressas genom filtrerapparater för att befrias från
kvicksilfret, som till slut helt föl-flyktigar genom uppvärmning.

Den dagliga behållningen vid nämnda gi-ufva utgör cza 12
kilo guld.

5. En oförsikiig sömmerska. Rolig
humoresk.
, Pianomusik.
JNytt program torsdagen den 5 maj.
Evenfuellajöråndringar i programme! förbehålles.

 

i

 

Kalmar-1010. Tidningen Kalmars 1Aktier-lines Boktryckeri

-unpaä pd pp ppm, fa :po iumzumnboao! nämpaul sapaq ua]an

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain