#2760: Biografteatern Göta

HEJ

Blegralteatetn detta

I KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf -"-
(Akttebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.rn.;
söndagar jämväl kl. 6,10 e.m.

P r o g ra m
fr. 0. rn. den 5 t.-0. m. den 7 Maj:
Intressant nyhet.

I. Tibets Dalai Lama nå flykt.

Ankomsten tlll Darjeeling på gränsen mellan Ti-
bet och brittisk-indiska området.

1. Den heliga ilyktingen nalkas indiska området. - 2.
Dalai Lamas stora eskort af asiater. H 3. Tibetaner samlas för
att Välkomna Dalai Lama. - 4. Lamas bagage ankommer till
Darjeelings utkanter. - 5. Festtåget för Dalai Lama efter hans
flykt från Tibet: Fanbärare, musik, präster, rökelsebärare, kyrk-
liga ämbetsmän, britiska ämbetsmän, Lama och hans inhemska
eskort, en ofantlig mängd följeslagare. - 6. Ministrar och diplo-
mater på väg till emottagande hos engelska guvernören. - 7.
Första autentiska porträtt af Dalai Lama.

2. Striden om barnet.

Storslagen dramatisk bild.
Praktfnllt sagospel.

3-  nvmfl Klnematografl l färger.

Thelos gör utkast till en staty, men olyckan vill att han
själf förälskar sig i Sitt konstverk. En fé skänker då marmorn
lit, men endast på det villkor, att om den lefvande statyn be-
drar sin mästare hon äter måste för-bytas i sten. Den dag kom-
mer också snart då marmorkvinnan blir sin älskare otrogen
och nymfens hotande spädom går iupptyllelse. Men Thelos
förmår ej uthärda slaget utan faller med brustet hjärta död ned
för statyns fötter, hvarefter hela skådespelet ändas med en
ståtlig apoteos. - b i

Lefvande och sjungande bild på svenska:

4. lilunten na föreläsning.

Sjanges af de berömda glantsångarna Edberg och
Wennman.

5. Danska dragoner.

Intressant oerkllghetsbild.

6. Models otler eller Den stora
magneten.

En dråpllgt rolig illustration till kattnålarnas
historia.

Pianomus-ik.
Nytt program söndagen den 8 maj.
E ven tu ella förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryokeri

-unynä pd pp nas-m, fa :po pwumaåoxd nEanaw sapaq uaamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain