#2758_2: Biografteatern Göta_1

EHV ungdomsmimei M

Den unga, vackra Margit skall på bal. Hon lef-
ver under anspråkslösa förhållanden, hvarför hennes
baldrakt är enkel, men nagra blommor i håret och
skärpet göra henne vacker nog. Pa balen gar det lif-
ligt till och abalens hjälten, den unge infanteriofiice-
ren, är omsvarmad af-unga damer. Blott Margit del-
tager icke i den allmanna glädjen, utan söker ensam-

heten. Hvad gälla månne tankarna? Är den ståtlige
officeren föremålet? Stackars Margit, hon vet allt för
val sin ringhet. Då star plötsligt den unge mannen
vid hennes sida och han lyckas snart få Margits an-V
sikte att lysa upp. Kanske är han icke så likgiltig
för henne. -Vi se de unga i muntert samspråk-.och
kanske skulle de helt funnit hvarandra7 om ej ett tele-
gram kommit emellan. sRes ögonblickligen till Edert
regemente i Manilav lyder ordern, och. de unga måste
skiljas. Bad-as ögon uttala hvad de icke med ord saga.
.Så svann en vacker ungdomsdröni. .

Tio år ha föriiutit. Margit sitter som anka med
i en liten sonv Hon har sitt tariiiga uppehålle genom
sömnad och ungdomsminnet iir glömt. Till granne får
i hon en rik ankeman med sin sjukliga dotter. De båda
barnen skiljas från hvarandra endast af en gammal
tradgårdsmur. En dag, da gossen roar sig med att
blåsa pilar mot muren, får han genom ett hål i den-
samma se den sjuka liickan och bekantskapen arsnart
gjord. Kärlek plagar börja med kastning, sager man7
men iifven vänskap kan den 1åstadkomma. Flickan ka-
star tradgrenar öfver muren och gossen besvarar artig-
heten med blommor. Ett tu tre l"fi-ro de båda barnen
uppe på muren och inom kort är flickan på samma
sida som sin nyförviirfvade lekkamrat. Dar finna för-
äldrarna dem och där igenkiinna grannarna hvarandra.
Den rike ankemannen ar balhjalten fraiiiiiigdo1nsaren.
Barnen ha fört dem tillsammans och ungdomsdröm-
marna bli verkliga sent omsider.

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages