#2758_1: Biografteatern Göta_1

i

ro ralteatera Grå-ta

KALMAR

Södra Vägen, IFramsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvamcleÅ bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
y,- söndagar jämväl kl. 4,10 em.

Program

fr. 0. m. den 10 t. 0. m. den 12 okt.:

O
I Bl." fo l
I I 0 f ll a ll g S .

Ovanlig sevärdhet. Khalewnmtogmyi z" färqer.

Man har fått veta att en lijörnfamilj håller till ien grotta
i närheten, erh, man hegifver Niglk försedd med nödiga redskap,
till platsen för att :röka int-:inga en unge, hvilket också efter stora
svårigheter och ej utan lifsrlara lyft-kas. I

Man följer med stor spänning: det djartva företaget, från
det fångetmännen liegil-va sig: pil varV 11pr genom de vilda bergs-
trakter-na tills den lille björnen iir försedd med nrmring m-h har
gifvit upp allt nmtstäind.

quuarmd, intressant bild.

2. En Hende HH dannn.

Ert offer för ert fidnmngaffär.

" Vår man laser i en tidning. att damm iirsynnerligen.skad-
ligt för hälsan. mvh han beslutan- Hig för att verka för -dammeta
afskaftande. Det lilir flm-li ett hedrötligt resultat af detta hans
sjåtlftagna uppdrag. tv aldrig har han val på. sin vag" hlillvit så
grundligt neddamnmd enn] nn. Kullv, ysfand. server, mjöl m-h kim-
rök göra honem snart uiaenl-tåinnligr. m-h åtskillith med Smörj får
han på köpet.

Ingen kan låta blrh att skratta.

I
3.Ellongoomsmlnne
1 Kärleken dör aldrig.  En melrer slrfildrzng m"
verkliga Mif-ver.
Beekrifninf.IV ii andra sidan.

4. London ooh dess HL

Bilder från vàirlrlsstadew just rm.

Med häpnad betraktar man den väldiga viirldswtaden vid
Themsen, som enbart inom sitt mur-Side rymmer mermanniskor.
an hvad hela vart land trillar-nnlnaiis äger. Den enorma lira-lik..
som ntverlzlml 11511 dens gaten lataller llriimlingen etnm af förvåning.

Vår l)in För usa mhlzrian-litet hvznrltades i Trenden och vi
få He en de] af stadens större nttentligra byggnader, lifligaste 5:a-
tnr och broar. Vi hi kasta en blir-k pil t. ex. Jrlenninatom:4 park
med dess lekande barn erh .skilda den mörka Themsen. dar här
tar ila fram i alla rildninnnr.

Dagsbfélder från véirlflmw största stad.
5.

F" k l"l kid
Of mYG e a S a I

O . H . .
Ocksa en lrarlclrslmstorm.
Max Lindenmn har inga pengar men .stora utgifter. Han
star rådlös, man" så fiir han se en aiillnliaflrvzli-i en nan ameri-
kansk miljonär-eler förklarar sig villiglv att gifta  med en di-
stinguerad man. Han nppeöker den rika damen, vinner nåd för
hennes1 (Se-en och det hlir hröllup. Men missene tre hundar,
hvilka hela tlden heredt Max ex" -igheten ingripa äfven nu mvh
- Jaga brudgummen på en tlyl H sem hlir både långvarigJY (wh
halshrytande. l-lan afstar slutligen lir-fin guldet.

DråpZz-g, fyfredziqli arrangerad .humor-esk.

 

 

 
 
 

I Pianomusik. P
Nytt program torsdagen den 13 oktober.b
Even fuellaförändringur iprogrammeffärbeh ålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolags Enktrvolxeri"

u

-ungnö .gaf pp .0,1an fa Lpo Izanuumaräcmar" nångpaw sapaq uaamqnaf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages