#2757_1: Biografteatern Göta_1

Bg f  t " " I 
- lagrat-tea am Gota
f f I KALMAR :l
I Södra Vägen; Framsta., I I
- Staden. första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 17,10,-8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

, P r o g r a m
fr. o. m. den 3 t. 0. m. den 5 okt.:
Expressnyhet, anländ från Paris i dag.
l-.V Franska och tyska milistärmanö-
verna I9l0.

Sefnsattonett bildserie öfver de två -storiifzalttertfta,s
senaste stora höstmtmövefr, I

Genom ett alldeles nytt system frmnvisas de franska ovh
tyska krigsöfningarne samtidigt. f

i Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. H Framåt! -

Utländska sämlebwl. -- Knlsprutor. f Ant-"1111, franskt och tyskt.
d- anskt kavalleri, tyskt infanteri. - Det tyska infanteriet
rycker fram. - Hvila. - StatiOn för trådlös telegrafering. -
Krigsministern, general Michel, chef för manövern. - Skilje-
1lomstol. - Aerophmen i krigstjimst.

Intressanta, mttitéirbtlder. I

12. När. herr Pettersson kom från
- Amerika. i

 

3. Ett barn från (thetto.
Ett förstadsbafrfns öde.

Beskrifning se andra sidan.

 

Ny serie:

4. Folklif i Moskwa.

Vackm motto Och folltttfsbitdm" från? Rysslands
forna Itufumtstad.

5. Undkom med blotta törskräckel-v

se". Stackars sfvttrmöctmr.
Ett roligt nummer.
lter-.lkrifningI :01 andra sidan,

-uznznö pd aap ngran [a A:po pwzunJE-oxcl nångpaw- sapaq usa:an

Pianomusik.
Nytt program torsdagen den G oktoluier;Å
6" ven tuella förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars AktiebolaeslBoktchkei-i

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages