#2756_1: Biografteatern Göta_1

.Bie jraiteatern Göte

H KALMAR
Södra Vägen, Framsta.

Siadens första ucll äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska, Biografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,!0, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar järnväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0.. m. den 13Å t. 0. m. den 16 okt:

- l. Natur och folk i Dalarna.

f Bilder från Sveriges intressantaste landskap.
Svensk natur, .svensk historia och svenskt folklzf.
Beskrifning å andra sidan. I

f

.2. Gambodgiska danser

Utförda af Kung Sisowaths dansens-kor.

I en rannJ hämtad från det inre ai ett asiatiskt palats,
npprullar denna lilm six-liga, under Orniliknande rörelser utförda
danser. Danserskornas fantastiska drakter träda hjärt fram, och
den bullersamma musik, som de flitiga inusikanterna prestera,
ar latt att tänka  Bland danserna frainhålles särskildt en
solfjädersdans. Till slut deiilerar en lång rad vördnadsvarda
elefanter förbi.

Intressanta och underbara rmturbtlder.

.3. En hård läxa eller Hvad blom-
man sade.

Drama. ur Zifvet. i Spännande skådespel. à
.-Vacker natur. P
- Beskrifning å andra sidan.

 

Ewtrmmmmer. Express.

Lissabon den 4 oktober.

 

4. Brussa. de. hundramoskeernas

slad.

Brussa ar hufvudstad i det turkiska villajetet Kliodaven-
dikiar. Bland bildens präktiga sevärdheter må nämnas: den
heliga Vattenklyftan, .en gammal romersk bro? en jättelik helig
platan, genom hvars stam man kör med stora vagnar, folknöjen
in. m. Från muselmännens land.

P.5. Jens ser lefvande bilder.
Oskyldigt medspelare z" en biogrrafkomedi.
Ert genomkomis-k bild.

Beskrifning å andra sidan.

I Pianomusik.
Nytt program måndagen danillJ oktober.

Eventuella förändringar F programmet förbehålles.

 

Kalmar [910. Tidningen Kalmars Aktiebolmzs Boktrvcln-ri

-unpaf pd. pp msn), fa Lpo aawwngöàad nönjpaw sapaq daamqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages