#2753_1: Biografteatern Göta_1

Bingreiteetern Göta

Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatefrfn.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. Iden 24 t. 0. m. den 26 0kt.:

l. En resa med Amerikas nyasle
undervallensbål. 

Denna häpnadsväckande amerikanska bildserienl-
.var 0.9.9 lnnematograliens stora uppgift att framställa så-
dana markvdrdzglzeler, som m aldrig blifva i tillfälle
att .se .l verkligheten.

Denna ovanliga Or-li intressanta film visar oss Förenta sta
ternas senaste undervattenebåt wSali-nonl. Den är byggd af hol-
landska elektriska båtbyggeriet, ar 178 fot lång och kan rymma
370 tone. Den är försedd med två gasolinniaekiner, som, kunna
utveckla 200 hästkrafter. För färden under Vattnet drifves båten
af ett aukuinulaterbatteri, som står i förbindelse med gaeolin-
maskinen. På vattenytan gör båten 14112 och under vattnet 13 l:
knep. Båten har en besättning- af 7 man. Den kan träda i för
hindelse- med andra fartygI under vattnet på ett afstånd af en
engelsk mil. Vi se fartyget i omedelbar närhet under färd på
vattnet, under dykning med va-ttenbarlast, under"sköldpadd-dyk
ningY m-li undervattensgång, då. endast perisvnpet är synligt.

2. Dödens ö. Philoe. (Nubien)

Praklfull naturblld. 1 Praldfull naturbild.
l. Ön Philoe är till en dell öfversvålnnnad af Nilen sedan
fönlåiinningen konstruerades. 2. lsietemplet. 3. Kiosken.

Konstfilm! 1 Konstlilm!
3. Belvenulo Bellini.

En stor mästares kärleksroman.

Skådespelare: Olympia frkn Jeanne Laurent.
Celllnl kr Launmnlr. Pompeo hr Bonballel.

Fängslande, tidstroget utfördt skådespel.

Beskrifning  andra sidan.

.4: Nya bilder från Karlskrona.

Garnlsonens ldrollsöfnlngar d Vdrnö den 21 slstl.
augusti. Roddtaflingen l Vamövllren in. m.

5. En ofarlig rival eller "Kvinnans
lisl . . .".

Bedragen af sin man förklåider sig den unga frun till prins
ni-h uppträder som mannens rival f med hvilket resultat får
den för komiska situationer intresserade åskådaren själf linne.

H umoresk.

21410435 .pd gap man fa Lpo pzuwzuäon nbbspaw :apaq uaamqncf

Pianomusik. fgl..- -
Nytt program torsdagen den 27 oktober.

 

6 ven fuellaförändringar iprogrammeffärbehålles.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall
besöka; "Göta" är och förblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolarzs Boktrynkvri

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages