#2750_1: Biografteatern Göta_1

iegreiteetern Göte

Södra Vägen, Framsta.s 
"- Stadens första och äldstavy biogråf -=-
(Alttiebotaget Svenska Btografteatern.)

Förevisningar af -lefvande bilder i
alla dagar kl. 7,10, 8,10 ochX 9,10 e.m.;

söndagar jamval kl. 6,10 e.1n.

Program

fr. 0. m. den 12 t. 0. m. den 15 Maj:
Svensk nyhet:

I. Philocheros danser.

V En Samling vackra, uppvisningar, utförda crf några
"smått-ngar Utd Zelrstztgart wHejw zV Ystad. -- Från
egen dtelicr. I

2. dmerikas nnniäeld ai Ghrisioph-er

Golnmbns.
Le lilin diArt.

Beskrifning, se andra sidan.

 

Slagnummer! f

Sjungande bilder på svenska:

3. "Friheleröderna". Fiorellas entresang,

framställd och sjungen af ROSA GRUNBERG.
4.

Delhi och dess ruiner.

Kinematografi i flera färger från Pctthé Fréres.
i Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor längre tillbaka
an år 1631 då det uppbyggdes norr om ruinerna at don gamla
staden, af hvilken ännu talrika minnesmärken, såsom kejserliga
palatset från fjortonde århundradet och Koutab. från trettonde
århundradet kvarståA i I
För öfrigt taokes ruinerna till största delen af betesmar-
ker, där otaliga hjordar beta.

5. Den älda mannens lisi.

Ytterst komisk .som af Lucéen Bayer Och Max
Lmder. - I

llerrskapet Follichon har råkat i gräl och en stor-mig
scen går at stapeln. Utom sig 1af raseri beslutar sig frun att
taga hämnd genom att skrifva till en at sina beundrare att in-
linna  hos henne, då hon nu ångrar sin föregående hårdhet
och likgiltighet. Emellertid kommer herr Follichon oförmodat
öfver nämnda biljett och en diaholisk plan Vaknar i hans hjärna.
Han tar pennan och skrifver omedelbart ett precis likadant bref
till en annan af sin frus uppvaktande kavaljerer. Och resul-
tatet låter ej vänta på sig. När de båda kärlekskranka herrarna
 mötas under omständigheter, som ej kunna misstydas, iiyga
de genast på. hvarandra och den illistige maken begagnar sig
af situationen för att åter-taga sin rättmätiga egendom.

.kw-mh Pianomusik. i
Nytt program Annandag pingst.
6 ven fuella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolag-.8 Boktryckeri

-upjni pd pp ppm, fa :po pruzunxåoad bönnpaw sapaq uaquan

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages