#2749_1: Biografteatern Göta_1

.iegnatteatern Göta

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Siadens första uch äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svens-lm Btog-rafteatefrn.)

Förevisningar af Iefvandé bilder

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 8 t. 0. m. den 1] Maj:

I. Siröfiåg genom Skåne.

Intressant. Vacker.

1. I Malmö och Lund.  Det idylliska Falsterbo.  1
Börringe. 4. På betfälten. ö. Skånska herrgårdar och slott:
Skabersjö, Trons-Ljungby med den berömda trollstenen samt
hornet, pipan och kyrknyckeln. 6. Vid Alnarp. 7. I Hälsing-
borg. 8. Sofia-källan.

Konstiilm!
2. Mozarts död.

En storslagen praktfilm.
Motto: Tonerna ha i sin makt att förmå
oss att glada Vandra in i dödens natt.

W v Trollftöjtea. v
Re beskrifning å andra sidan

i"lärefven af Luxemburg."

Senaste serie ar den berömda operettea:
wEr geht links, Sie geht rechts.)

Duett af Mizzi Wirth och Fritz Werner vid
Nenes Operetten-Theater i Berlin.

3.

Upptrlädande af de ryktbara mexikanska
akrobaterna

4. Ramen Garcia-truppen.

De mest djärfva prestationer, som skola väcka
förvåning hos alla. 1

5. När sluiei är godi. är allting godt.

PSkämt.
Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 12 maj.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmar:= Aktiebolaw Boktryekeri

kurgamla" pd pp 9,;an (a :po Izaunuruäoaaf nönapaw sapaq uaemqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages